[t001_01_main.tpl.php]

Restanten Papenhof blootgelegd tijdens archeologisch onderzoek

09/09/2015

Bij het archeologisch onderzoek dat momenteel plaatsvindt tussen de Ring en de Ten Eekhovelei, zijn restanten gevonden die waarschijnlijk afkomstig zijn van de historische site Papenhof.

In het voorjaar van 2016 start de herinrichting van de omgeving Schijnpoort. Zo zal onder meer de rivier Groot Schijn in Deurne worden verlegd. Naar aanleiding hiervan, voert de dienst archeologie van de stad Antwerpen in opdracht van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel opgravingen uit in de Schijnbocht. Tijdens de opgravingen werden gebouwresten gevonden die waarschijnlijk verband houden met het historische Papenhof, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de middeleeuwen. Vzw Turninum Volksmuseum Deurne helpt mee om de geschiedenis te ontrafelen.

Lees meer over de herinrichting van de omgeving Schijnpoort >

Onderzoek

Ter hoogte van de vroegere hondenlosloopweide, werden muurresten in baksteenmetselwerk en natuursteen teruggevonden die verband houden met het historische Papenhof. Daarnaast vonden de archeologen ook scherven van aardewerk terug uit de middeleeuwen. De komende weken wordt er verder gewerkt op de plek waar de restanten zijn aangetroffen en worden de vondsten onderzocht. Zo kunnen we dit belangrijk stukje geschiedenis van Deurne verder ontrafelen.

Geschiedenis

Het landgoed 'Ten Eekhove' bestond al in de 12e eeuw. Het was toen in handen van de abdij van Ename. Later kwam dit in het bezit van de familie 'Van Dorne', die het in 1345 verkocht aan de Sint-Michielsabdij. Het bleef in eigendom van de Norbertijnen tot aan de Franse Revolutie. Aan deze monniken, die ook de 'papen' genoemd werden, dankt de site haar uiteindelijke naam 'Papenhof'.

Het landgoed, dat omgeven werd door een gracht, werd meermaals verbouwd. Op het einde van de 16e eeuw werd een deel van het kasteeltje ontmanteld om bij te dragen aan de stadsversterking. In de 19e eeuw werden bij de bouw van de Brialmontontwalling opnieuw delen van het complex afgebroken. Vanaf 1860 werd de Schijn ten noorden van het Papenhof verder rechtgetrokken. Het resterende stuk van het voormalige Papenhof raakte aan het begin van de 19e eeuw in verval. De gebouwen werden ingevuld als arbeidswoningen en na de inslag van een V-bom tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het grootste deel afgebroken.

Het Papenhof rond 1926. (Bron: FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen FOTO # 63409)

Open Monumentendag

In het Volksmuseum Deurne kan je meer te weten komen over de geschiedenis van het Papenhof. Op zondag 13 september 2015 is het volksmuseum ook geopend naar aanleiding van Open Monumentendag. Er zullen enkele fragmenten van bouwmateriaal (raamlijsten of deuromkadering, tegels, bakstenen) te zien zijn, die aangetroffen zijn in de bovenste lagen van de opgraving. 

[/t001_01_main.tpl.php]