[t001_01_main.tpl.php]

Omleiding Ringfietspad & parkeerverbod Ten Eekhovelei voor herinrichting omgeving Groot Schijn

04/04/2016

Op 4 april start de aannemer met de installatie van de werfzone voor de herinrichting van de omgeving Groot Schijn. Deze zone ligt tussen de Ring en de tuinen van de huizen aan de Ten Eekhovelei. Tijdens de werken wordt het Ringfietspad omgeleid. Om dit nieuwe tijdelijke fietspad aan te kunnen leggen, geldt er een parkeerverbod in de Ten Eekhovelei aan de kant van de oneven huisnummers 67-139 tot eind maart 2018.

Installatie werfzone voor herinrichting omgeving Groot Schijn

Tussen de Ring en de tuinen van de huizen aan de Ten Eekhovelei komt er een werfzone voor de herinrichting van de omgeving Groot Schijn. Op 4 april start de aannemer met de installatie van deze werfzone: er worden werfafsluitingen geplaatst en afgravingen gestart. Asfalt wordt opgebroken.

Achter de tuinen van huisnummers 67-139 worden enkele struiken en bomen gerooid. Na de werken komt er een nieuwe groeninvulling. De stad Antwerpen en de Vlaamse Landmaatschappij werken momenteel een landschapsontwerp uit voor dit gebied.   

Omleiding Ringfietspad

Tijdens de werken aan de omgeving Groot Schijn, wordt het Ringfietspad vanaf het bruggetje over het Groot Schijn omgeleid via de volkstuintjes en de parking Carrefour naar de Ten Eekhovelei. Ter hoogte van de bocht van tram 5 volgt dit fietspad de tramlijn, waarna het onder de populieren doorrijdt en uitkomt op de Bisschoppenhoflaan. 

De werken voor het nieuwe tijdelijke Ringfietspad starten vanaf 4 april. Fietsers zullen het huidige Ringfietspad kunnen blijven gebruiken tot het tijdelijke fietspad klaar is.

Omleidingskaart Ringfietspad

Parkeerverbod Ten Eekhovelei

Door de omleiding van het Ringfietspad via de Ten Eekhovelei, zal parkeren niet langer mogelijk zijn aan de kant van de oneven huisnummers 67-139.

Het parkeerverbod geldt vanaf 13 april 2016 tot 31 maart 2018.  In deze periode voorziet stad Antwerpen extra parkeerplaatsen voor de bewoners van de Ten Eekhovelei op de parking van de voormalige Carrefour. 

Herinrichting omgeving Groot Schijn

Naast de heraanleg van de Noordersingel, worden in de omgeving Schijnpoort nutsleidingen en afwateringsbuizen verplaatst en verdiept. Zo kan de Ring bij de bouw van de Oosterweelverbinding in een sleuf worden gelegd en kan het viaduct van Merksem worden afgebroken. Dit komt de leefbaarheid van deze buurt ten goede.

Het Ringfietspad verschuift richting Ten Eekhovelei. Het wordt breder, veiliger en krijgt verlichting. Ernaast komt een breed voetpad. Het fietspad zal in de toekomst aansluiten op de ­fietsbrug over Schijnpoort en het nieuwe Ringfietspad naast het Sportpaleis, die samen met de Oosterweelverbinding worden aangelegd.

Ook het Groot Schijn schuift mee op en krijgt een nieuw pompstation. Dit pompstation zorgt ervoor dat de rivier niet kan overstromen en dat vissen op een veilige manier kunnen migreren.

Lees meer over de herinrichting van de omgeving Groot Schijn >
Lees meer over het project Noordersingel >

Impressie van het nieuwe Ringfietspad

[/t001_01_main.tpl.php]