[t001_01_main.tpl.php]

Heraanleg Singel Noord

15/02/2016

De Singel Noord - van Noorderlaan tot Stenenbrug - wordt de komende jaren op dezelfde wijze als de zuidelijke Singel heraangelegd. De kruispunten worden overzichtelijker en veiliger gemaakt. De verschillende weggebruikers worden zoveel mogelijk van elkaar gescheiden. Door de heraanleg van de Singel Noord rij je straks vlot vanop de Noorderlaan via de IJzerlaan, de Slachthuislaan en de Noordersingel naar het zuiden van de stad.

IJzerlaan en IJzerlaanbrug (1)

De IJzerlaanbrug verdwijnt eind dit jaar en wordt vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal. De IJzerlaan kan zo rechtstreeks aansluiten op de Slachthuislaan. Een nieuw kanaal in de IJzerlaan brengt weer water in de stad. De werken aan de IJzerlaan zijn volop bezig en worden afgerond in de zomer van 2018.

www.ijzerlaan.be

Slachthuislaan (3)

De Slachthuislaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd volgens het beeld van de zuidelijke Singel.  Momenteel worden de plannen hiervoor uitgewerkt. Het vergunningstraject start binnenkort.

www.antwerpen.be/slachthuislaan

Noordersingel (5)

De Noordersingel wordt, in het kader van de werken die de omgeving moeten voorbereiden op de hoofdwerken van Oosterweelverbinding, volledig heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel. De kruispunten worden veiliger. Er komt een nieuw kruispunt ter hoogte van het voormalige containerpark van Borgerhout dat toegang geeft tot Spoor Oost. Bij de aanleg van Oosterweel zal dit ook aansluiten op de nieuwe op- en afritten van de Ring. De werken starten in de paasvakantie.

www.noordersingel.be

Tramtunnel Turnhoutsebaan (6)

De Lijn breidt de Antwerpse premetro verder uit met een nieuwe aantakking op de Reuzenpijp. Hierdoor kan tram 10 op het kruispunt Turnhoutsebaan/Noordersingel ondergronds verdwijnen. De tram wordt uit het overige verkeer gehaald. Zo kan het verkeer vlotter rijden en wordt het kruispunt veiliger gemaakt. De werken starten in de loop van 2016 en duren ongeveer 9 maanden.

www.delijn.be

Herinrichting Turnhoutsepoort (7)

De Singel tussen Stenenbrug en Noordersingel is een aaneensluiting van drie kruispunten. Door het ondergronds gaan van de tram en de heraanleg van de rijbaan, kunnen de kruispunten compacter, overzichtelijker en dus veiliger worden ingericht. Met nieuwe fietsaansluitingen en vrijliggende fietspaden wordt rond de Turnhoutse Poort de rode loper uitgerold voor de fietsers. In 2016 wordt en haalbaarheidsonderzoek voor de Turnhoutsepoort uitgevoerd. Op basis daarvan wordt beslist wanneer de werken plaatsvinden.

www.wegenenverkeer.be/antwerpen

Herinrichting omgeving Groot Schijn (2)

De zone tussen de Ring en de Ten Eekhovelei wordt vanaf april klaargemaakt voor de komst van de Oosterweelverbinding. Het Ringfietspad en de rivier het Groot Schijn verschuiven richting Ten Eekhove. De nutsleidingen en afwateringsbuizen worden verplaatst en verdiept, zodat de Ring hier bij de aanleg van de Oosterweelverbinding in een sleuf kan worden gelegd.

www.oosterweelverbinding.be/voorbereidendewerkenschijnpoort

Slachthuissite (4)

De Slachthuissite, Noordschippersdok en de kade Lobroekdok aan de overzijde van de Slachthuislaan krijgen een nieuwe invulling. Het wordt een gebied waar wonen centraal staat, met ruimte voor diensten, recreatie en bedrijvigheid.

www.agvespa.be 

[/t001_01_main.tpl.php]