[t001_01_main.tpl.php]

Eerste fase verleggen bedding Groot Schijn is gestart

20/05/2016

In Deurne, tussen de Antwerpse Ring en de Ten Eekhovelei, wordt het Groot Schijn verlegd richting bewoning. De eerste werken zijn hiervoor gestart. De omlegging van het Groot Schijn is een onderdeel van de herinrichting van de omgeving Groot Schijn. Het vormt tegelijk een voorbereiding voor de aanleg van de Oosterweelverbinding.

Bij de aanleg van Oosterweel, wordt de Ring hier in een sleuf gelegd zodat het viaduct van Merksem kan worden afgebroken. Ook komt hier een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring dat de verkeersknoop aan het Sportpaleis moet helpen ontwarren. Om de nieuwe parallelweg naar dit aansluitingspunt te kunnen aanleggen, moet het Groot Schijn verlegd worden richting de Ten Eekhovelei. 

Lees meer over het nieuwe aansluitingspunt aan het Sportpaleis >

Fasering van de werken

Vereenvoudigde aanduiding van de fasering voor het verleggen van de bedding van het Groot Schijn

De eerste fase voor het verleggen van de bedding van het Groot Schijn is gestart. In deze fase wordt vanaf de Schijnbocht, waar in 2015 restanten van het historische Papenhof zijn teruggevonden, de nieuwe ecologische bedding van het Groot Schijn uitgegraven, richting garage Thuy. Het uitgegraven zand wordt na de omlegging van de rivier gebruikt om de oude bedding te dichten. Deze fase zal een zestal weken duren.

Lees meer over de vondst van restanten van het historische Papenhof >

Parallel met deze werken wordt het Groot Schijn uitgerust met een nieuw pompstation.​ Dit komt aan de bocht van tramlijn 5 te liggen. Het pompstation zorgt ervoor dat het Groot Schijn niet kan overstromen en dat vissen op een veilige manier kunnen migreren. 

In het voorjaar van 2018 start fase 2 van de werken. Op dat moment is het Groot Schijn uitgerust met het nieuwe pompstation, dat dan volledig operationeel is. Vanaf dat ogenblik kan ook de bedding van het resterende gedeelte van het Groot Schijn worden verlegd. Deze fase loopt tot het najaar van 2018.

Fase 1 voor het verleggen van de bedding van het Groot Schijn is gestart.

Fase 1 voor het verleggen van de bedding van het Groot Schijn is gestart.

Herinrichting omgeving Groot Schijn

Naast de heraanleg van de Noordersingel, worden in de omgeving Schijnpoort nutsleidingen en afwateringsbuizen verplaatst en verdiept. Dit om bij de bouw van de Oosterweelverbinding de Ring in een sleuf te kunnen leggen en het viaduct van Merksem af te breken. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van deze buurt.

Het Ringfietspad verschuift - samen met het Groot Schijn - richting Ten Eekhovelei en wordt breder en veiliger met een apart voetpad.

Tijdens de werken wordt het Ringfietspad omgeleid vanaf het bruggetje over het Groot Schijn, langs de volkstuintjes en verder via de Ten Eekhovelei.

Lees meer over de omleiding van het Ringfietspad >
Lees meer over de herinrichting van de omgeving Schijnpoort >

[/t001_01_main.tpl.php]