[t001_01_main.tpl.php]

Archeologisch onderzoek op parking Ten Eekhove

01/06/2015

Vanaf 22 juni wordt parking Ten Eekhove gedurende 4 maanden afgesloten. In het gebied tussen de Ring en de Ten Eekhovelei, waar de parking zich bevindt, laat BAM nv dan een archeologisch bodemonderzoek uitvoeren als voorbereiding op de herinrichting van park 't Schijntje.

Planning van het archeologisch onderzoek

In het voorjaar van 2016 starten er enkele werken in de buurt van het Sportpaleis. Deze werken moeten de omgeving voorbereiden op de hoofdwerken van de Oosterweelverbinding. Tegelijkertijd worden deze werken aangegrepen om de omgeving helemaal opnieuw in te richten. Zo wordt de Noordersingel opnieuw aangelegd en wordt de omgeving van ’t Schijntje heringericht. Deze projecten bieden daarom, ook los van de bouw van de Oosterweelverbinding, een meerwaarde oor de stad, haar bewoners en bezoekers.

Lees meer over deze werken >

Voorafgaand aan deze werken laat BAM nv een archeologisch onderzoek uitvoeren in het gebied tussen de Ring en de Ten Eekhovelei. De aannemer start op maandag 22 juni op parking Ten Eekhove. Vanaf die dag zal het parkeerterrein gedurende 4 maanden afgesloten zijn. Het speelplein en de hondenweide blijven langer toegankelijk. 

UPDATE 1/07/2015: De Buurtsportballon is op maandag 29 juni afgebroken en verplaatst naar de site van de Bosuil. Ook een deel van de speeltoestellen zijn inmiddels verplaatst. De overige 'informele' speeltoestellen, zoals de betonnen buizen (tunnels), de arduinen stenen en de molen, en de hondenweide worden begin augustus verplaatst. Dan wordt ook het terrein afgesloten voor het tweede deel van het archeologisch onderzoek.

UPDATE 28/10/2015: Het parkeerterrein Ten Eekhove is terug open voor gebruik tot aan de start van de voorbereidende werken (voorjaar 2016). Hierna zal de parking definitief gesloten zijn. 

Hoe verloopt het archeologisch onderzoek?

Op maandag 22 juni start het onderzoek. De aannemer maakt onder archeologische begeleiding meerdere proefsleuven op het terrein van de parking. Zo wordt de archeologische waarde van de Schijnvallei in kaart gebracht. De archeologen werken 2 tot 3 weken op de parking Ten Eekhove. De grond uit de sleuven wordt ter plaatse opgeslagen en nadien weer gebruikt om de sleuven op te vullen. Dit om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Tijdens de werken blijft het fietspad langs de Ring steeds toegankelijk. Voor de veiligheid van de fietsers wordt het fietspad met hekken afgescheiden van het werkterrein.

Archeologische vondsten

Omdat er in de omgeving al verschillende keren is gewerkt in de ondergrond, onder andere voor het aanleggen van kabels, leidingen en rioleringen, verwachten de archeologen geen grote vondsten te doen bij het onderzoek op parking Ten Eekhove. In het parkgebied bevonden zich vroeger de 19de eeuwse Brialmontomwalling en de historische site Papenhof (11de eeuw). Het Papenhof was vroeger in bezit van de Sint-Michielsabdij, maar raakte na de Franse revolutie in verval. De laatste restanten verdwenen in het midden van de 20e eeuw. Ter hoogte van de huidige speelzone en hondenweide verwachten de archeologen resten van het Papenhof te vinden.

Deurne in de late 18e eeuw met centraal het Papenhof. (Bron: Koninklijke bibliotheek van België (KBR))

Het Papenhof rond 1926. (Bron: FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen FOTO # 63409)

[/t001_01_main.tpl.php]