[t001_01_main.tpl.php]

De werf spoorpassages: 4 van de 6 bruggen liggen op hun plaats. Wat nu?

27/06/2019

Komend weekend schuift de aannemer de laatste van vier nieuwe spoorbruggen op haar plaats op de werf langs het Albertkanaal. Maar daarmee is deze werf nog niet afgelopen. Ook de bermen van spoorlijn 12 moeten nog vervangen worden door bruggen. De reden is dezelfde als bij spoorlijnen 25 en 27A, waar de spoorbermen tijdens eerdere weekends reeds werden vervangen door spoorbruggen: de vervanging is nodig om de bruggen steviger te maken zodat we er in de toekomst onderdoor kunnen graven om de Kanaaltunnels aan te leggen. Toch zullen we bij deze spoorlijn anders te werk moeten gaan als bij spoorlijnen 25 en 27 A. Waarom is dat zo?  

Spoorlijn 12 ligt tussen twee andere lijnen, wat maakt dat de nieuwe brug niet kan worden ingeschoven. De naburige en drukke spoorlijnen 25 en 27A zouden immers te lang buiten dienst gesteld moeten worden. Daarom is er na overleg met spoorbeheerder Infrabel voor gekozen om lijn 12 zes maanden uit dienst te nemen. De hinder voor het treinverkeer is minimaal.

Hoe gaat de aannemer te werk? Eerst zal de aannemer de sporen van lijn 12 verwijderen. Ter plaatse bouwt hij vervolgens twee nieuwe bruggen waarna de sporen weer worden terug geplaatst. 

Klinkt eenvoudig, maar omdat de werfzone zich tussen de twee spoorlijnen bevindt, wordt het een behoorlijke uitdaging. Voor de aanvoer van het materiaal voor de werfzone kunnen we al meteen gebruik maken van naburige – pas ingeschoven – spoorbruggen. De ruimte eronder zal namelijk worden uitgegraven om zo het werfmateriaal ter plaatse te brengen.

Zo ziet het inschuiven van een spoorbrug eruit vanuit de lucht ...

Waarom voeren we deze werken uit?

De activiteiten aan de spoorwegbermen maken deel uit van de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding. Onder de spoorwegbermen worden later de Kanaaltunnels aangelegd, die een belangrijke schakel vormen in het sluiten van de Ring.

Het zomaar ondergraven van de spoorwegbermen zou de stabiliteit van de spoorlijnen in gevaar kunnen brengen. Daarom worden ze vandaag reeds deels vervangen door 6 spoorbruggen om zo de toekomstige graafoperatie mogelijk te maken.

[/t001_01_main.tpl.php]