[t001_01_main.tpl.php]

De slikken en schorren van de Burchtse Weel

06/03/2020

Burchtse Weel is een slikken en schorrengebied dat een rijke biotoop biedt voor watervogels.

Met de aanleg van de Scheldetunnels verdwijnt tijdelijk het slikken en schorrengebied dat pal aan de Scheldeoevers ligt. Om dat te compenseren werd de Burchtse Weel met de Schelde verbonden. Op die manier komt het gebied onder invloed van de getijden en kan er zich opnieuw waardevol slikken en schorrengebied vormen.

Wat zijn slikken en schorren?

Bij vloed worden de slikken twee keer per dag overspoeld. Wanneer het water zich terugtrekt, blijft er meer dan alleen een laagje slib achter. Ook kleine waterdieren zoals krabben en kreeftjes blijven achter en die trekken op hun beurt dan weer heel wat watervogels aan. Op die manier kan de Burchtse Weel zich volop ontwikkelen tot een rijke biotoop waar watervogels zoals kluten en futen een interessante rustplaats vinden. 

Het opgehoopte slib dat boven de waterlijn ligt, komt enkel bij springtij onder water te staan. Hier groeien planten die goed bestand zijn tegen overstromingen. Dat gebied noemen we schorre.

Bekijk hier het overzicht van alle voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding

[/t001_01_main.tpl.php]