[t001_01_main.tpl.php]

Bredastraat-Noord in Steenborgerweert lokaal versmald voor plaatsing kokerpalen naast spoorlijn

12/10/2018

De komende week plaatst de aannemer ten zuiden van het Albertkanaal een eerste reeks kokerpalen naast de spoorlijnen in de Bredastraat. De straat zal hierdoor plaatselijk versmald worden. 

De kokerpalen zullen de toekomstige spoorbruggen dragen die de aanleg van de kanaaltunnels mogelijk maken.

Versmalling in 2 fases

De aannemer start met boringen in de fundering van de grote damwand die de Bredastraat scheidt van de spoorweg. Die fundering loopt onder de voetgangersstrook. Na het boren, worden de kokerpalen in de boorgaten geschroefd. De werfzone voor deze werken valt binnen het huidige parkeerverbod in de Bredastraat.

Situering werken van dit weekend

In een latere fase, wordt de werfzone verder uitgebreid en zal de Bredastraat bijkomend versmald worden. Deze versmalling zal tot de zomer van 2019 van toepassing zijn. De doorgang in beide richtingen blijft steeds mogelijk. Zodra de exacte timing van deze versmalling bekend is, wordt dit bekend gemaakt.

Waarom deze werken?

De metalen kokerpalen zullen in de toekomst de trogbruggen dragen. Deze bruggen maken de aanleg van de kanaaltunnels mogelijk. De ruimte onder deze bruggen wordt bij de Oosterweelwerken vrijgemaakt, zodat daar de kanaaltunnels onder gebouwd kunnen worden.

De plaatsing van de trogbruggen is voorzien in het voorjaar van 2019.

Lees meer over de werken voor de versteviging van de spoorlijnen tussen Luchtbal en Antwerpen >

Het voorbije weekend boorde de aannemer reeds een aantal kokerpalen in de grond op de spoorwegbermen aan de noord- en zuidzijde van het Albertkanaal

 

[/t001_01_main.tpl.php]