[t001_01_main.tpl.php]

Bouw pompstation Klein Schijn is begonnen

16/04/2018

Op 16 april zijn in Deurne de werken begonnen om pal naast de Brug van den Azijn een nieuw pompstation te bouwen. Dit pompstation zal het Klein Schijn overpompen naar het Albertkanaal.

Ondergrond vrijmaken voor de Oosterweelwerken
Vandaag kronkelt het Klein Schijn zich een weg vanuit het oosten naar Antwerpen langs het Albertkanaal. Ter hoogte van de Brug van den Azijn verdwijnt de waterloop in ondergrondse kokers die nabij het Sportpaleis aansluiten op een pompgebouw. Daar wordt het water van het Klein Schijn overgepompt naar het Lobroekdok.

Net als bij het Groot Schijn, zijn er voor het Klein Schijn aanpassingen aan de waterloop nodig om de Oosterweelverbinding te kunnen bouwen. De Oosterweel vervangt het Viaduct van Merksem door tunnels en sleuven. Hierdoor kan het Klein Schijn niet langer afwateren naar het Lobroekdok.

Daarom wordt de loop van het Klein Schijn ingekort door aan de Azijnbrug een pompstation te voorzien die het water naar het Albertkanaal verpompt. Het ingekokerde deel, tussen de Ring en de Brug van den Azijn, wordt bij de verbreding van het Albertkanaal verwijderd en vervangen door een afwatering voor regenwater die richting het pompstation zal stromen.

Werf pompstation Klein Schijn

Wateroverlast in de Kronenburgwijk verder beperken

Tijdens de werken wordt een nieuw pompgebouw met vijzels gebouwd vlak naast de Brug van den Azijn. Het gebouw komt op de hoek van de ventweg van de Merksemsesteenweg met de Vaartdijk, achter de terreinen van Eandis. De structuur van het pompstation is voorzien uit combinatie van funderingspalen, beton, metselwerk en staal.

   
Schets van het zijaanzicht van het pompgebouw

Naast het Klein Schijn, kan bij wateroverlast dit pompstation ook de afwatering van de wijk Kronenburg mee verpompen naar het Albertkanaal.

De werken duren tot het einde van 2019.


Locatie van het nieuwe pompgebouw
[/t001_01_main.tpl.php]