[t001_01_main.tpl.php]

Betonnen SAMGA-gebouwen maken plaats voor nieuw stedelijk plein

25/07/2019
  • Sloopvergunning ingediend voor drie gebouwen op grens van stad en haven 
  • Sloop gebeurt als voorbereiding op hoofdwerken Oosterweelverbinding
  • Meest waardevolle graansilo’s uit 1895 blijven behouden en krijgen nieuwe invulling
  • Afbraak geeft ruimte aan nieuw stedelijk plein dat aansluit op site Noordkasteel

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, heeft een aanvraag ingediend voor de sloop van drie gebouwen aan de Oosterweelsteenweg, beter gekend als de SAMGA-gebouwen. Het gaat om de voormalige betonnen graansilo, de lage hangar aan de Boerinnestraat en het naburige kantoorgebouw naast de sporen.

Op de plaats waar de gebouwen nu staan komt na de aanleg van de Oosterweelverbinding een gloednieuw stedelijk plein. Door het Oosterweelknooppunt te optimaliseren kan een deel van de Samga-site en het natuurgebied rond het Noordkasteel behouden blijven. Volgens de huidige planning is de sloop voorzien in het voorjaar van 2020. Het oudste SAMGA-gebouw - te herkennen aan de bakstenen gevel – dateert uit 1895 en blijft ook behouden. Dat is het resultaat van een uitgebreid participatieproces met de burgerbewegingen over de Oosterweelknoop. “Door de sloop van deze gebouwen maken we de weg vrij voor een betere ruimtelijke inpassing van de Oosterweelknoop en wordt de volledige façade van de meest waardevolle silo opnieuw zichtbaar voor de Antwerpenaar,” aldus Bart Van Camp, directeur Omgeving bij Lantis. 

De historisch waardevolle graansilo A (3) blijft behouden en wordt veel beter zichtbaar voor de Antwerpenaar door afbraak van de betonnen hangar (2). Met de afbraak van de betonnen silo (4) en het kantoor (1) maken we de weg vrij voor een betere ruimtelijke inpassing van de Oosterweelknoop.

 

De bakstenen graansilo A dateert uit 1895. 

AG VESPA gaat nu samen met Lantis op zoek naar een waardevolle herbestemming van deze oude industriële site. Annick De Ridder schepen stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en haven: “De werken aan de Oosterweelverbinding zijn een kans om het gebied Noordkasteel in Antwerpen in te richten als een groene ruimte voor iedereen, het Ringpark Noordkasteel. Door een nauwe samenwerking tussen de intendant, de betrokken overheden en de burgerbewegingen kan het natuurgebied aan het Noordkasteel grotendeels behouden blijven, samen met het historisch meest waardevolle deel van de Samga-silo’s. Daarnaast komt er een nieuw stedelijke plein dat een aanvulling zal zijn op de unieke historische site van het Droogdokkenpark en het Noordkasteel.

Voor de inrichting van dit Ringpark gaan alle partners samen in de loop van dit najaar op zoek naar een ontwerpteam. Dit team zal, in samenspraak met de bewoners, de plannen verder uitwerken zodat na de realisatie van de Oosterweelknoop de inrichting van het park van start kan gaan.

Waarom gebeuren deze werken?

Om de Antwerpse ring te kunnen sluiten wordt een verbinding aangelegd tussen Merksem en het knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Deze nieuwe infrastructuur zal grotendeels in tunnels en deels op verdiepte wegen worden aangelegd. De drie af te breken gebouwen bevinden zich op een belangrijke plek op het tracé van de Oosterweelverbinding. Hier zal de Oosterweelknoop worden gerealiseerd, een op- en afrittencomplex dat de zuidelijke haven en het noorden van de stad moet ontsluiten richting Gent via de nieuwe Scheldetunnel of de Kanaaltunnels richting de huidige R1. De sloop van de drie gebouwen is een noodzakelijke eerste stap richting een omgeving die de nieuwe verkeersknoop verzoent met leefbaarheid en beleving, en dit op het kruispunt van haven en stad.

Openbaar onderzoek

Van 25 juli tot en met 23 augustus 2019 loopt het openbaar onderzoek rond de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de sloop van een deel van de Samga-site. De vergunning kan op drie manieren geraadpleegd worden:

  • Via het omgevingsloket | publiek loket, zoek op nummer 2019089855.
  • Aan het loket van de afdeling vergunningen van de stad Antwerpen, - Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden via www.antwerpen.be/afspraak. Vervolgens kiezen voor "bouwen en verbouwen" en tot slot "inkijken openbaar onderzoek".
  • Alle info over een openbaar onderzoek en hoe hierop te  reageren is terug te vinden op www.antwerpen.be onder ‘Openbaar onderzoek omgevingsvergunning’. Klik hier voor de rechtstreekse link.

 

Wil je weten hoe de SAMGA-gebouwen er vanbinnen uitzien?

Lees dan zeker dit artikel.

[/t001_01_main.tpl.php]