[t001_01_main.tpl.php]

Zaterdag 31 oktober verkeershinder mogelijk op kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan

28/10/2015

Op zaterdag 31 oktober wordt het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan een stukje verlegd naar het noordoosten, richting garage GMAN. Een deel van het verkeer wordt omgezet naar de huidige busbanen. Het kruispunt blijft tijdens deze werken open voor het verkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met mogelijke verkeershinder.

Kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan verschuift

Fase 2 van de werken op en rond het kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan gaat van start. Hierbij is het deel van de sluis onder de Noorderlaan richting centrum aan de beurt. Daarom verschuift het kruispunt een stukje naar het noordoosten, richting garage G-MAN. Het verkeer rijdt gedeeltelijk over de vrije busbanen.

De overgang naar de nieuwe verkeerssituatie gebeurt op zaterdag 31 oktober. Het kruispunt blijft tijdens deze werken open voor het verkeer. Bestuurders moeten wel rekening houden met mogelijke verkeershinder. In de nieuwe situatie blijven 2 rijstroken in elke richting beschikbaar op de Noorderlaan.

Schematische weergave van de huidige situatie op kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan

Schematische weergave van de nieuwe situatie op kruispunt Noorderlaan/IJzerlaan vanaf 31 oktober

Verloop van de werken op zaterdag 31 oktober

  • 05u00: start van de werken
  • 08u00: uitschakelen huidige verkeerslichten, de verkeerspolitie neemt de regeling van het kruispunt over
  • 16u00: in dienstname nieuwe verkeerslichten

Als het zaterdag te fel regent, zal de nieuwe wegmarkering op een later ogenblik moeten worden aangebracht. In dat geval worden tijdelijk oranje borden geplaatst met het opschrift: “Opgelet: geen wegmarkering”.

Veilig fietsen

Om de veiligheid van de fietsers tijdens de werken te garanderen, volgen zij vanaf zaterdagochtend een omleidingsroute. Doorgaand fietsverkeer wordt vanaf de IJzerlaan omgeleid via de Bredastraat – Noorderlaanbrug (richting noorden) en Bredastraat – Hardenvoort (richting zuiden). Lokaal fietsverkeer kan steeds zijn bestemming bereiken.

Opnieuw water in de IJzerlaan

De werken op het kruispunt maken deel uit van het project IJzerlaan(brug) dat de omgeving van de IJzerlaan en de Ingenieur Menneslaan de komende jaren sterk zal doen veranderen.

De IJzerlaanbrug wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Samen met de brug verdwijnen ook de lange aanloophellingen. Een unieke kans om beide lanen helemaal opnieuw in te richten. Aan de kant van Merksem komt een groene parkzone en op termijn een ecowijk. De IJzerlaan wordt heraangelegd naar het beeld van de zuidelijke Singel met brede fietspaden en bomenrijen. Door de aanleg van een 11 meter breed kanaal zal er bijna 80 jaar na het dempen van de Kempisch Vaart opnieuw water door de IJzerlaan stromen.

Lees meer over de werken aan de IJzerlaan >

Lees meer over de herinrichting van de Ingenieur Menneslaan >

Op de hoogte blijven van deze werken en mogelijke verkeershinder?

Dat kan via verschillende informatiekanalen:

[/t001_01_main.tpl.php]