[t001_01_main.tpl.php]

Vlaamse Regering maakt naam overkappingsintendant bekend

16/12/2015

De Vlaamse Regering heeft een overkappingsintendant aangesteld. De keuze is gevallen op architect en professor Alexander D'Hooghe. In januari 2016 start hij zijn opdracht.

De Vlaamse Regering heeft een overkappingsintendant gekozen. Op 16 december 2015 werd de naam officieel bekendgemaakt: Alexander D'Hooghe.

D'Hooghe is een Vlaamse stedenbouwkundige die is opgeleid aan de universiteiten van Delft, Harvard en Leuven. Hij is verbonden aan het departement architectuur van de befaamde Amerikaanse instelling MIT (Massachusetts Institute of Technology​) en leidt het 'Center for Advanced Urbanism'. Hij is ook de stichter van 'The Organization for Permanent Modernity'. Dit is een denktank die focust op architecturale en stedelijke ontwerpen en vestigingen heeft in Boston en Brussel.

D'Hooghe zal als intendant een team van verschillende specialisten leiden. Samen zullen ze vanaf januari 2016, in opdracht van de Vlaamse Regering, onderzoek voeren naar de haalbaarheid van de overkapping van de Antwerpse Ring.

Hoe verliep de zoektocht naar de intendant?

Op 2 maart 2015 besliste de Vlaamse regering om het project Oosterweel op te delen in vijf deelprojecten. Tegelijkertijd werd besloten om de inspanningen voort te zetten om de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van de omgeving van de R1 verder te verhogen. Daarbij stelde zij uitdrukkelijk de ambitie voorop om vertrekkende van de Oosterweelverbinding een overkapping van de volledige ring te realiseren. Om het onderzoek naar deze leefbaarheidsmaatregelen zoals overkappingen in goede banen te leiden, besliste de Vlaamse Regering om een intendant aan te stellen. 

In de zomer schreef ze hiervoor een bestek uit. Vijf kandidaten werden weerhouden voor de selectieronde. Op 27 november 2015 maakte de Vlaamse Regering een finale keuze voor Alexander D'Hooghe. Deze gunningsbeslissing werd meegedeeld aan alle kandidaten. Na een juridische standstill-periode van 15 dagen, werd de opdracht van intendant officieel toegewezen aan architect en professor Alexander D'Hooghe. 

Wat is de opdracht van de intendant?

De intendant moet nagaan in hoeverre de Antwerpse Ring overkapt kan worden. Daarom zal de intendant alle studies rond de overkapping van de Antwerpse Ring bundelen en verder onderzoeken.

Op basis hiervan zal de intendant projecten voorstellen die de leefbaarheid en stedelijke kwaliteit van de omgeving rond de Antwerpse Ring moeten verhogen, zoals overkappingen. 

Uit deze voorstellen selecteert het beleid enkele prioritaire projecten. Vervolgens zal de intendant de realisatie van deze projecten helpen coördineren. De Vlaamse Regering stelt hierbij uitdrukkelijk de ambitie voorop om, vertrekkende van de Oosterweelverbinding, een overkapping van de volledige Ring te realiseren.

Impressie van de bestaande Antwerpse zuidelijke Ring

[/t001_01_main.tpl.php]