[t001_01_main.tpl.php]

Inspraakprocedure project-MER Oosterweelverbinding bijna voorbij

23/09/2015

Nog tot en met 30 september 2015 kan je het kennisgevingsdossier voor het project-MER voor de Oosterweelverbinding inkijken en bijkomende onderzoeksvragen suggereren.  

De inspraakprocedure voor de opmaak van het project-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding loopt bijna ten einde. 

Jouw rol in het onderzoek

Nog tot en met 30 september 2015 kan je het kennisgevingsdossier inkijken. Via dit dossier kan je kennismaken met het project, met de gehanteerde onderzoeksmethoden en met de effecten die onderzocht zullen worden. Via het inspraakformulier kan je bijkomende onderzoeksvragen suggereren.

Wat je kan vragen tijdens de kennisgeving:

  • Je kan varianten en alternatieven naar voren schuiven en vragen om die te vergelijken met het huidige project.
  • Je kan vragen om mogelijke effecten te onderzoeken die niet vermeld worden in de kennisgeving.
  • Je kan wijzen op bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het project waarop het project een impact kan hebben en die niet vermeld staan in het dossier.

Wat je niet kan tijdens de kennisgeving:

  • Deze periode dient niet om formele bezwaarschriften in te dienen. Dat kan wel later tijdens het openbaar onderzoek van de bouwvergunning. Je kan dan eventueel gebruik maken van het definitieve milieueffectenrapport om je bezwaren te onderbouwen.

Kennisgevingsdossier

In het kennisgevingsdossier beschrijft BAM nv het project en mogelijke uitvoeringsvarianten. Er wordt ook aangegeven welke effecten in kaart gebracht zullen worden en welke onderzoeksmethoden men daarbij zal hanteren. De dienst MER beoordeelt het ingediende kennisgevingsdossier op zijn volledigheid. Daarna wordt het dossier ter inzage gelegd bij de gemeenten waar de werken zullen uitgevoerd worden of die in de onmiddellijke buurt liggen. 

Bekijk waar het kennisgevingsdossier ter inzage ligt >

[/t001_01_main.tpl.php]