[t001_01_main.tpl.php]

Infoavond Minder Hinder Rond Antwerpen op 9 juni in Schoten

08/06/2016

Op 9 juni wordt een infoavond georganiseerd over de grote werken die een invloed hebben op de mobiliteit en bereikbaarheid van de gemeenten ten noordoosten van Antwerpen. Slim Naar Antwerpen geeft er samen met de verschillende bouwheren informatie over de bereikbaarheid van de stad en de regio, de bijhorende minder hinder maatregelen en de verschillende projecten.

Op donderdag 9 juni wordt een infoavond georganiseerd over de grote werken in Antwerpen die gevolgen hebben op de bereikbaarheid en de mobiliteit van de gemeenten ten noordoosten van Antwerpen. Alle geïnteresseerden zijn welkom in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Cogelshof, Deuzeldlaan 49, 2900 Schoten om 20u.    

Tijdens deze infoavond zal Slim Naar Antwerpen, samen met Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, NV De Scheepvaart en De Lijn een toelichting gegeven over de lopende en toekomstige werken in de Antwerpse noordoost rand en de bijhorende minder hinder maatregelen. Ook volgt er een woordje uitleg over het informatieplatform 'Minder Hinder Rond Antwerpen'. Na de presentaties krijgen de aanwezigen uitgebreid de kans om hun vragen te stellen. 

Waarom deze infoavond?

Vanaf 2016 tot en met 2022 vinden verschillende ingrijpende wegenwerken plaats in en rond Antwerpen. Deze werken zijn nodig om de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de Antwerpse regio te verbeteren. Voorbeelden zijn de heraanleg van de IJzerlaan en de afbraak van de IJzerlaanbrug, het doortrekken van de tramverbinding naar het Eilandje en naar de Havanasite op Luchtbal, de verbreding van het Albertkanaal en het verhogen van de bruggen over het kanaal, de heraanleg van de Noordersingel en de aanleg van de Oosterweel. 

Deze werken zullen gedurende verschillende jaren verkeershinder met zich meebrengen. Slim naar Antwerpen en de verschillende partners werken daarbij nauw samen om ook tijdens de werken de Antwerpse regio bereikbaar te houden.

De heraanleg van de Noordersingel is volop aan de gang (foto door BAM Contractors nv)

[/t001_01_main.tpl.php]