[t001_01_main.tpl.php]

Voor bedrijven

In en rond Antwerpen starten verschillende werken om de mobiliteit van de stad, de regio en de haven te verbeteren. De overheidspartners zullen er alles aan doen om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken, maar werken uitvoeren zonder hinder is helaas niet mogelijk. Daarom biedt de overheid ondersteuning aan bedrijven.

Bereikbaarheidsinformatie

Wanneer er werken zijn in de buurt van je bedrijf, moeten werknemers, klanten of leveranciers soms een alternatieve route volgen om op het bedrijf te geraken. Wil je weten waar en wanneer er werken zijn in de Antwerpse regio, dan kan je terecht op de website van 'Slim naar Antwerpen' .

Heb je vragen over de bereikbaarheid van je bedrijf tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding, dan kan je contact opnemen met Lantis via info@lantis.be voor een afspraak met de werfcommunicator.

Een hinderattest aanvragen

Het is voor niemand fijn wanneer de straat wordt opgebroken. En al helemaal niet voor handelaars en bedrijven. Klanten en leveranciers geraken moeilijk ter plaatse. De inkomsten dalen en de kosten blijven echter even hoog. Ondervindt je bedrijf hinder van openbare werken? Dan kan je een hinderattest aanvragen bij je stad of gemeente. Met dit attest kan je een beroep doen op heel wat steunmaatregelen.

Ga naar de ondernemerswebsite van de stad Antwerpen >
Ga naar de website van de gemeente Zwijndrecht >

Bedrijfsvervoerplannen en gratis mobiliteitsanalyses

De federale overheid verplicht ondernemingen met meer dan 100 werknemers om gegevens over het woon-werkverkeer te verzamelen. Deze gegevens kunnen als basis dienen voor een bedrijfsvervoerplan. Zo’n plan moedigt een rationeel gebruik van de auto aan en promoot duurzame vervoermiddelen. Het Mobiliteitspunt van de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen helpt bedrijven, bedrijvenzones en instellingen een duurzaam woon-werkverkeer te organiseren.

Een gratis mobiliteitsscan brengt het huidige woon-werkverkeer van jouw bedrijf in kaart en analyseert wat de toekomstige mogelijkheden zijn.

Aandacht gaat bij het bedrijfsvervoerplan onder meer uit naar carpooling, openbaar vervoer en fietsverkeer. Ze helpen om het aantal autokilometers sterk terug te dringen. Zo werken we samen aan een betere mobiliteit in de Antwerpse regio.

Voordelen voor je onderneming:

  • Een betere bereikbaarheid voor de medewerkers (zeker voor zij die niet altijd beschikken over een auto) en daardoor een hoger recruteringspotentieel voor de onderneming.
  • Verminderde parkeerkosten voor het bedrijf. 
  • Stiptere en meer relaxte werknemers omdat ze niet langer in de file staan.
  • Een betere relatie met buurtbewoners door het verlagen van de parkeerdruk en het lawaai.
  • Minder vervoerskosten voor de werkgever (bijvoorbeeld door het verhogen van het gebruik van bedrijfsbussen).
  • Minder CO2-uitstoot en dus een meer milieuvriendelijk imago voor het bedrijf.
  • Minder ongevallen in het woon-werkverkeer.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Tel. 03 240 51 30
mobiliteitspunt@provincieantwerpen.be

Vind hier meer informatie over het bedrijfsadvies bij de provincie Antwerpen >

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Mobiliteit
Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Tel. 09 267 75 37
mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Vind hier meer informatie over het bedrijfsadvies bij de provincie Oost-Vlaanderen >

Advies voor woon-werkverkeer van je medewerkers

Slim naar Antwerpen ondersteunt bedrijven uit de Antwerpse regio bij het uitstippelen van een duurzaam mobiliteitsbeleid voor jouw bedrijf. Als partner van Slim naar Antwerpen, kan jouw bedrijf van verschillende diensten en producten genieten.

Een grondige analyse van het huidige reisgedrag van jouw werknemers toont de mogelijkheden voor slimmere woon-werkverplaatsingen.

De mobiliteitsgids informeert het bedrijf over bereikbaarheid, mogelijkheden rond een locatie, fiets- en andere vergoedingen en faciliteiten zoals stallingen, lockers, douches en accessoires voor fietsen. Verder stimuleren ook getuigenissen van collega’s of bezoekers tot een (nog) slimmer en actiever pendelgedrag.

Slim naar Antwerpen stelt ook een gratis proefaanbod ter beschikking van uw werknemers. Zo kunnen zij stadsfietsen, elektrische fietsen, plooifietsen, bakfietsen en fietskarren uitproberen. Dankzij de Lijn kunnen ook de bus en tram gratis getest worden, net als de populaire stadsfiets Velo en ook DeWaterbus zit in het aanbod. Combinaties van verschillende vervoersmiddelen zijn ook mogelijk. De beide vervoersmiddelen moeten dan aansluitend of samen op het traject gebruikt worden: bijvoorbeeld met de plooifiets op de tram of de laatste kilometer(s) afleggen met de Velo. 

Wil je meer weten? Surf naar Slim naar Antwerpen voor werkgevers of stuur een mail naar: bereikbaarheidsmanagers@slimnaarantwerpen.be .

Pendelfonds

Wie een project met concrete maatregelen wil organiseren voor een vlot en duurzaam woon-werkverkeer, kan terecht bij het Pendelfonds. Het fonds subsidieert bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen die samenwerken met een private partner.

Voor het opstellen van een dossier kan je terecht bij het Mobiliteitspunt van jouw provincie.

Ga naar het Pendelfonds >

Bekijk ook de maatregelen voor omwonenden en weggebruikers.

[/t001_01_main.tpl.php]