[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van verkeersveiligheid?

Een betere doorstroming en vlottere toegang tot de snelweg, beperkt het sluip- en vrachtverkeer in de omgeving van Merksem en Luchtbal. De situatie op de lokale wegen en bij de aansluitingspunten wordt overzichtelijker en veiliger.

Minder sluipverkeer

Door de aanleg van het nieuwe aansluitingspunt bij het Noordkasteel kan het verkeer uit de haven en het noorden van de stad vlot de Antwerpse Ring oprijden. Hierdoor vermindert het sluip- en vrachtverkeer in de buurt van de Luchtbal en richting Groenendaallaan en Schijnpoort.

Lees meer over het Oosterweelknooppunt >

Situering van het Oosterweelknooppunt

Minder files = minder ongevallen

Bij verkeersopstoppingen en files is de kans op ongevallen groter. Door de heraanleg van de aansluitingspunten Groenendaallaan en Schijnpoort, verhoogde capaciteit op de Ring en minder gevaarlijke weefbewegingen kan het verkeer op de Ring en de aansluitende wegen vlotter rijden. Vlotter verkeer betekent minder files en dus minder kans op ongevallen.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >
Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

De verdiepte Ring gaat onder de Groenendaallaan door en wordt overkapt.

Veilig fietsen op vrijliggende fietspaden

Langs de vernieuwde Noordersingel komen brede fietspaden die afgescheiden zijn van het autoverkeer op de rijweg. Aan de overzijde van de Ring wordt het fietspad langs het Groot Schijn vernieuwd en aangesloten op de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal. Bij de aanleg van de Oosterweelverbinding wordt dit fietspad aangesloten op het nieuwe Ringfietspad naar het noorden. Zo kunnen fietsers zich aan beide zijden van de Ring veilig verplaatsen.

Het Ringfietspad bij parking Ten Eekhove ter hoogte van het verlegde pompstation

Hoogste veiligheidsnormen inzake tunnelveiligheid

De Oosterweelverbinding houdt rekening met de strenge Europese richtlijnen rond tunnelveiligheid. In de tunnel onder het Albertkanaal zijn alle vrachtwagens die gevaarlijke stoffen vervoeren (ADR-transport) toegelaten.

In de kanaaltunnels en de Scheldetunnel geldt er een verbod op vrachtwagens die de gevaarlijkste vloeistoffen en gassen vervoeren.

Lees meer over de Scheldetunnel >
Lees meer over de kanaaltunnels >

[/t001_01_main.tpl.php]