[t001_01_main.tpl.php]

Nieuw aansluitingspunt Noordersingel

Er wordt een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring aangelegd. Dat aansluitingspunt komt ca. 600 meter naar het zuiden te liggen, ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen en rechtstreeks aansluiten op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel.

Elke dag opnieuw staat het verkeer stil op kruispunt Schijnpoort, en daardoor ook op de aansluitende wegen in Deurne-Noord en Borgerhout.

Om de verkeersknoop bij Schijnpoort op te lossen wordt een volledig nieuw aansluitingspunt met de Ring aangelegd. Dat aansluitingspunt komt ca. 600 meter naar het zuiden te liggen, ter hoogte van het containerpark van Borgerhout aan de Noordersingel. Het zal op- en afritten hebben in alle rijrichtingen.

Zicht op op het aansluitingspunt Noordersingel (simulatiebeeld door RoTS)

Kom je uit Borgerhout en wil je de Ring op rijden, dan kan dat via het nieuwe kruispunt op de Noordersingel, ter hoogte van het containerpark. Vanaf het kruispunt kan je de opritten naar de Ring nemen, zowel naar het zuiden (E34/E313 of E19), naar het noorden (E19/A12) als naar het westen (kanaaltunnels richting Oosterweelknooppunt of Linkeroever).

Zicht vanaf de R1 richting noorden, die onder de Schijnpoortweg loopt (simulatiebeeld door RoTS)

Kom je uit Deurne-noord dan rij je via de Bisschoppenhoflaan. Vanaf het kruispunt Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg leidt een nieuwe verbindingsweg je naar de opritten van de Ring. Omgekeerd kan je vanaf de Ring via de afritten aantakken op de Noordersingel en de verbindingsweg naar de Bisschoppenhoflaan.

Zicht vanaf de R1 richting noorden, ter hoogte van het huidige containerpark (simulatiebeeld door RoTS)

Rij je op de Ring komende vanuit het noorden dan zal je al bij Schijnpoort moeten kiezen of je naar Hasselt (E313) en Turnhout (E34) of naar Brussel (E19) wilt. Ook in de andere richting, van zuid naar noord, zal je na de aanleg van de Oosterweelverbinding al veel vroeger, ter hoogte van knooppunt Antwerpen-Oost, een keuze moeten maken. Door het verkeer al ver op voorhand naar de juiste rijstroken te leiden, worden de weefbewegingen van het verkeer tussen de rijstroken beter gespreid en is een vlottere en veiligere doorstroming mogelijk.

Lees meer over de aanpassingen aan het knooppunt Antwerpen-Oost >

Vereenvoudigde situering van de fietsbrug en de passerelle (aangeduid in het rood)

Via een fietsbrug en passerelle bij de Schijnpoortweg, kunnen fietsers en voetgangers veilig de oversteek maken tussen:

  • Spoor Oost en het Sportpaleis en de Lotto Arena
  • het Ringfietspad ter hoogte van de Ten Eekhovelei en het nieuwe Ringfietspad naast het Sportpaleis dat aansluit op de nieuwe fietsbrug over het Albertkanaal ter hoogte van de IJzerlaan
  • Spoor Oost en het Ringfietspad ter hoogte van de Ten Eekhovelei
  • de bestaande fietspaden

Ze worden hierbij niet gehinderd door het verkeer op de Noordersingel en de Schijnpoortweg. Hoe de fietsbrug er juist zal uitzien, wordt nog volop onderzocht.

Verkeerslichten zullen ervoor zorgen dat je als fietser of voetganger ook op de begane grond op meerdere plaatsen de kruispunten van de Schijnpoortweg met de Noordersingel en met de Bisschoppenhoflaan veilig kan oversteken.

De werken aan de passerelle zijn gestart in oktober 2018 en duren nog tot het najaar van 2019. Meer informatie over deze werken vindt u op Antwerpen Morgen: Passerelle Schijnpoort

Vereenvoudigde weergave van het nieuwe aansluitingspunt Noordersingel

[/t001_01_main.tpl.php]