[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van mobiliteit?

De nieuwe en verbeterde knooppunten van de Oosterweelverbinding brengen verkeer straks snel van en naar de Ring en halen vracht- en sluipverkeer weg uit Merksem en Luchtbal.

Aanpassing aansluitingspunt Groenendaallaan

De op- en afritten van de Ring met de Groenendaallaan worden compacter aangelegd. Ze worden aangepast aan de nieuwe situatie waarbij de Ring verdiept en overkapt wordt en onder de Groenendaallaan door gaat. Zo blijft vlot verkeer van en naar de snelweg gegarandeerd op deze plaats.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan > 

Zicht op het aansluitingspunt Groenendaallaan en de mond van de tunnel onder het Albertkanaal

Volledig aansluitingspunt ter hoogte van het Sportpaleis

Het aansluitingspunt met de Ring ter hoogte van het Sportpaleis (Afrit 2 Deurne) is vandaag een half aansluitingspunt. Enkel wie van of naar het zuiden moet, kan er de Ring op of af rijden. Er zijn geen aansluitingen van en naar het noorden (E19 en A12 Nederland). Verkeer vanuit het noorden dat bijvoorbeeld naar het Sportpaleis of naar Deurne-Noord wil, moet de Ring al verlaten bij de Groenendaallaan (Afrit 1 Merksem) of doorrijden tot de Plantin en Moretuslei (Afrit 3 Borgerhout). In beide gevallen moet het verkeer via lokale wegen verder rijden tot aan zijn bestemming.

Met de aanleg van de Oosterweelverbinding verschuift het aansluitingspunt ca. 600 meter naar het zuiden en wordt het vervolledigd met op- en afritten naar en vanuit het noorden. Het aansluitingspunt sluit rechtstreeks aan op de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg en de Noordersingel.

Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Bovenaan de afbeelding zie je het nieuwe aansluitingspunt ten zuiden van Schijnpoort.

Minder verkeer op kruispunt Schijnpoort en Groenendaallaan

Dankzij de Oosterweelverbinding zijn er straks in het noorden van de stad 3 volledige aansluitingspunten met de Ring (in plaats van de huidige 1,5 knooppunten). Het aansluitingspunt bij het Sportpaleis verschuift naar het zuiden en wordt vervolledigd, het aansluitingspunt bij de Groenendaallaan wordt vernieuwd en ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt een volledig nieuw aansluitingspunt voor een snelle verbinding tussen de Ring, de haven en het noorden van de stad.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >
Lees meer over het Oosterweelknooppunt >
Lees meer over het aansluitingspunt Noordersingel >

Door deze nieuwe en verbeterde aansluitingspunten blijft verkeer zo lang mogelijk op de Ring en neemt het de afrit die het dichtst bij de eindbestemming ligt. Daardoor wordt het kruispunt Schijnpoort en de Schijnpoortweg sterk ontlast. Gevolg? Een betere doorstroming en een veiligere verkeerssituatie.

Vereenvoudigde situering van de drie volledige aansluitingspunten met de Ring (in het geel)

Nieuw gezicht voor IJzerlaan en Ingenieur Menneslaan

De IJzerlaanbrug, die Merksem verbindt met het Antwerpse stadscentrum is vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Tegelijkertijd werd de kans gegrepen om de aansluitende wegen IJzerlaan en Ingenieur Menneslaan helemaal opnieuw in te richten. De IJzerlaan wordt naadloos aangesloten op de Slachthuislaan en zorgt zo voor een vlotte en veilige verbinding tussen de Singel en de Noorderlaan. De lange aanloophellingen in de Ingenieur Menneslaan naar de IJzerlaanbrug verdwijnen samen met de autobrug. Tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding komt er op die plaats een tijdelijke verbindingsweg die de Vaartkaai verbindt met de Groenendaallaan. Later komt op deze plaats een ecowijk.

Lees meer over het project IJzerlaan >

Zicht op de heraangelegde Ijzerlaan (simulatiebeeld door TV MAKH)

Verbeterd fietsnetwerk

Het bestaande fietspad langs de Ring zal bij de Lotto Arena aansluiten op het nieuwe Ringfietspad dat samen met de Oosterweelverbinding wordt aangelegd. Dit Ringfietspad wordt doorgetrokken naar het noorden. Ter hoogte van de IJzerlaan wordt het fietspad aangesloten op de nieuwe fiets- en wandelbrug over het Albertkanaal.

Het bestaande fietspad dat tussen de Ring en de Ten Eekhovelei loopt, wordt tijdens de herinrichting van de omgeving Groot Schijn al verlegd. Het fietspad wordt breder en veiliger gemaakt en er komt een breed voetpad langs te liggen.

Het Ringfietspad bij parking Ten Eekhove ter hoogte van het verlegde pompstation.

[/t001_01_main.tpl.php]