[t001_01_main.tpl.php]

Wat zijn de voordelen op vlak van leefbaarheid?

Door de Oosterweelverbinding komt er ruimte vrij voor de omgeving. Lokale wegen zoals de Noordersingel en de IJzerlaan worden heraangelegd en veiliger gemaakt.

Aansluitingspunt Groenendaallaan wordt compacter

De op- en afritten aan de Groenendaallaan worden dichter tegen de snelweg aangelegd. Het nieuwe aansluitingspunt is compacter, waardoor er aan de kant van Merksem nieuwe ruimte vrijkomt.

Lees meer over het aansluitingspunt Groenendaallaan >

Zicht op de aansluiting van de Ring met de Groenendaallaan (simulatiebeeld door RoTS)

De Ring in sleuven en tunnels

Het viaduct van Merksem wordt afgebroken. De Ring komt in een open sleuf te liggen en gaat in een tunnel onder het Albertkanaal door. Door het verdwijnen van het viaduct komt er ruimte vrij voor de stad en haar omgeving en worden overkappingen mogelijk.

Overkapping Groenendaallaan

In kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone, wordt aan de Groenendaallaan een stuk van de Ring overkapt. Ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal komt een overkapping van 850 meter. De fiets en het openbaar vervoer worden hier vlot op elkaar aansgesloten om combimobiliteit te stimulerenOok de afrit Merksem voor het verkeer komende van het zuiden wordt compacter gemaakt. 
In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt en verschijnt er meer info op deze website.

Mogelijkheid tot overkappen ten noorden van de Groenendaallaan

De sleuf van de R1 wordt zodanig gebouwd dat ze in de toekomst kan worden overkapt. Zo wordt er extra ruimte voorzien voor een draagmuur in het midden van de sleuf en voor vluchtkokers. De zijwanden van de sleuf worden sterker gebouwd zodat ze een toekomstig dak kunnen dragen. Ten noorden van de Groenendaallaan wordt de Ring zo ver mogelijk verdiept. Hierdoor worden ook in deze zone toekomstige overkappingen mogelijk.

Lobroekdok

Het Lobroekdok wordt volledig opgeruimd. Het vervuilde slib en de wrakken worden verwijderd. De saneringswerken zijn gestart in mei 2017.

Na de sanering wordt het Lobroekdok verbonden met het Asiadok via een nieuw kanaal dat in de IJzerlaan wordt aangelegd. De verbinding tussen het Lobroekdok en het Albertkanaal verdwijnt doordat de Ring hier in een sleuf komt te liggen.

Zicht op het opgeruimde Lobroekdok (simulatiebeeld door TV MAKH)

Verdwijnen IJzerlaanbrug biedt kansen voor IJzerlaan en Ingenieur Menneslaan

Samen met de IJzerlaanbrug verdwijnen ook de lange aanloophellingen aan beide zijde van het Albertkanaal. Dat biedt mogelijkheden om de IJzerlaan (aan de kant van Antwerpen) en de Ingenieur Menneslaan (aan de kant van Merksem) helemaal opnieuw in te richten.

De Ingenieur Menneslaan zal tijdens de aanleg van de Oosterweel tijdelijk dienst doen als verbindingsweg tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan. Die verbindingsweg wordt tussen de bermen van de oude aanloophelling gelegd om de hinder voor de omgeving maximaal te beperken. Van zodra de tijdelijke verbindingsweg verdwijnt, komt in de vrijgekomen ruimte een ecologische wijk.

Ook de IJzerlaan wordt helemaal opnieuw ingericht, naar het beeld van de rest van de Singel. De IJzerlaan zal in de nieuwe situatie naadloos aansluiten op de Slachthuislaan. Zo krijg je een vlotte verbinding tussen de Noorderlaan en de Singel. Daarnaast wordt er in de IJzerlaan een kanaal aangelegd. Het IJzerlaankanaal maakt de verbinding tussen het Lobroekdok en het Asiadok. Op bepaalde plaatsen langs het kanaal komen drijvende pontons en zittrapjes waar bewoners, kinderen en jongeren uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten en tot rust kunnen komen. Aan de binnenkant van de kademuren worden drijvende plantenbakken bevestigd. Tegenover de woningen aan de Merksemsestraat wordt een groen parkje aangelegd langs het water. In het park worden zitbanken en kleine speelelementen voorzien.

Zicht op de heraangelegde IJzerlaan (simulatiebeeld via TV MAKH)

Project-Mer

Er loopt momenteel een project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding. Binnen dit onderzoek wordt beoordeeld welke effecten de werken zouden kunnen hebben op de omgeving. Het beoordelen van die effecten laat toe om meteen te bepalen of er maatregelen noodzakelijk zijn om ze te verhelpen, te vermijden of te milderen. Het aspect leefbaarheid komt hierbij uitvoerig aan bod.

[/t001_01_main.tpl.php]