[t001_01_main.tpl.php]

Herinrichting Ingenieur Menneslaan

Door het verdwijnen van de IJzerlaanbrug, krijgt de Ingenieur Menneslaan een ander aanzicht. In het eerste deel (aan de kant van het Albertkanaal) komen de aanloophellingen van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. In het tweede deel komt tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding een tijdelijke verbindingsweg. Later wordt in de vrijgekomen ruimte een ecowijk gepland.

Samen met de IJzerlaanbrug verdwijnen ook de lange aanloophellingen naar de brug en komt er nieuwe ruimte vrij op de Ing. Menneslaan. Een deel van deze ruimte wordt ingenomen door de op- en afritten van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal. Deze worden ingebed in een groene parkzone.

Onder en rond de op- en afritten van de nieuwe fietsbrug ontstaat een groene parkzone.

In het andere deel, tussen de Campinia- en Taxandriastraat, komt binnen enkele jaren een ecowijk. In afwachting hiervan zal de Ing. Menneslaan eerst een aantal jaren ingezet worden als tijdelijke verbinding tussen de Vaartkaai en de Groenendaallaan. Deze tijdelijke verbinding is nodig omdat delen van de Vaartkaai tijdens de aanleg van de Oosterweelverbinding worden onderbroken om de Ring in een tunnel onder het Albertkanaal aan te kunnen leggen. Om de hinder voor de omwonenden zo veel mogelijk te beperken blijven de bermen van de IJzerlaanbrug tijdens de werken grotendeels staan en wordt de omleidingsweg ertussen gelegd. Zo vormen zij een natuurlijke scheiding tussen de verbindingsweg en de huizen.

Een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Albertkanaal vervangt de IJzerlaanbrug (Simulatie door ZJA Zwarts & Jansma Architecten)

Zicht op de nieuwe fiets- en voetgangersbrug en de IJzerlaan

Tijdens de werken aan de IJzerlaanbrug worden ook de kademuren, het fietspad langs het kanaal en de Vaartkaai aangepast. Dit past dan weer binnen de plannen voor de verbreding van het Albertkanaal waardoor in de toekomst grotere schepen via het Albertkanaal kunnen varen.

Lees meer over het project IJzerlaan >

[/t001_01_main.tpl.php]