E17 | op- en afrit Zwijndrecht

Herinrichting van het op- en afrittencomplex in Zwijndrecht

De op- en afritten worden opnieuw aangelegd. In de nieuwe situatie kan je hier enkel de E17 oprijden naar Gent en vanuit Gent de E17 verlaten. Verkeer van en naar de Kennedytunnel wordt via de nieuwe verbindingsweg naar de nieuwe op- en afrit 6 Linkeroever ter hoogte van Antwerpen-West geleid. Van en naar de E34/Charles de Costerlaan/toekomstige Scheldetunnel zal het verkeer via de verbindingsweg naar het complex Waaslandhaven-Oost geleid worden.

E17 Zwijndrecht

Ook het uitzicht van het complex wijzigt. De huidige boogvormige op- en afrit ten zuiden van de E17 wordt vervangen door een compacte afrit die via een nieuwe brug over de Pastoor Coplaan aansluit op de Hoefijzersingel. Een tunnel onder de E17 verbindt de Hoefijzersingel met de nieuwe verbindingsweg aan de overkant van de snelweg.

Afrit Zwijndrecht

Heraanleg van lokale wegen

Samen met de nieuwe op- en afritten worden ook de Hoefijzersingel en de Antwerpsesteenweg heraangelegd. De bestaande tunnel van de Antwerpsesteenweg onder de E17 wordt omgevormd tot een fiets- en voetgangerstunnel. Er komt een nieuwe tunnel voor gemotoriseerd verkeer. Zo kan het verkeer uit de woonkernen rond de Antwerpsesteenweg vlot alle richtingen uit.

Fietstunnel Antwerpsesteenweg

Aanpassing kruispunt met op-/afrit 16 Kruibeke

Het noordelijke kruispunt van de op- en afrit van de E17 met de Krijgsbaan worden voorzien van verkeerslichten om de doorstroming te verbeteren. Vlotter verkeer op dit kruispunt zorgt ervoor dat bestemmingsverkeer van/naar Zwijndrecht eerder voor deze afrit zal kiezen dan voor een route door het centrum via de N70.

Aansluitend op de Oosterweelwerken zal zowel het noordelijke, als het zuidelijke kruispunt heraangelegd worden. 

In beeld

Vergelijk de bestaande met de toekomstige infrastructuur ter hoogte van op-/afrit 17 in Zwijndrecht.