De drie kernwoorden van deze Oosterweelwerken

Vlot, veilig en leefbaar

De mobiliteitsproblemen ter hoogte van Linkeroever en Zwijndrecht verstoren het rustige karakter van de omgeving. Dagelijks staan er lange files op de snelwegen en worden de woonbuurten er geplaagd door sluipverkeer. De gevaarlijke aansluitingen van de E34 en de oprit Linkeroever op de E17 zorgen bovendien regelmatig voor ongevallen. De alternatieven voor de auto – fiets, tram en bus – zijn er ontoereikend. En de verschillende snelwegen doorsnijden het groene landschap. Met de geplande Oosterweelwerken pakken we deze problemen aan.

Aansluiting op verbindingsweg - P+R
Vlot verkeer

Een nieuwe verbindingsweg met aansluitingspunten op snelwegen, een nieuwe P+R… Er worden heel wat inspanningen geleverd voor een vlotter verkeer op Linkeroever en in Zwijndrecht.

Lees meer Lees meer
Rechtse in- en uitvoegstroken - Antwerpen-West
Veilige wegen

De gevaarlijke punten op de snelwegen worden aangepakt en sluipverkeer wordt geweerd. Dit betekent minder ongevallen en dus files aan de knooppunten met de E34 en E17.

Lees meer Lees meer
Knoop R1-E34 wordt ingepakt in het groen
Een leefbare regio

We houden maximaal rekening met de omgeving en haar bewoners, investeren in geluidswerende maatregelen, nieuwe en betere fietsverbindingen en maken ruimte voor groen.

Lees meer Lees meer