Verkeersveiligheid

Door het herinrichten van de weginfrastructuur worden de gevaarlijke punten weggewerkt. Ook wordt het doorgaand verkeer rond Linkeroever en Zwijndrecht geleid en niet meer dwars erdoorheen.

1. Wegnemen gevaarlijke punten

De verkeersknopen met E17/E34 worden opnieuw aangelegd. Het verkeer – en vooral het vrachtverkeer - dat van de E34 of van Linkeroever komt, moet momenteel links invoegen op de E17 vooraleer de Kennedytunnel in te rijden. Zo voegt traag verkeer in op de rijstrook waar het snelste verkeer van de E17 rijdt. Deze linkse oprit maakt plaats voor een veilige rechtse oprit. Het verkeer dat van de E17 richting E34 rijdt, voegt in de nieuwe situatie rechts uit in de plaats van links. Hierdoor zullen vrachtwagens die richting de Liefkenshoektunnel willen rijden, niet langer de volledige snelweg moeten kruisen. Ook de gevaarlijke kruisbewegingen tussen het verkeer dat van de Waaslandtunnel naar de E17 rijdt met het verkeer dat van de E34 richting Kennedytunnel rijdt (en omgekeerd), worden weggenomen.

Lees meer over de knooppunten E17/R1 en E34/R1
2. Minder sluipverkeer

Linkeroever en Zwijndrecht hebben veel last van sluipverkeer. Zeker wanneer er files staan of ongevallen gebeurd zijn op de E17 en de E34. Om dit verkeer te ontmoedigen wordt een nieuwe verbindingsweg langs de E34 en de E17 aangelegd. Lokaal verkeer kan via deze weg – die aansluit op de Pastoor Coplaan, de Blancefloerlaan en de Canadastraat – vlot van en naar de snelweg.

Lees meer over de werking van de verbindingsweg

Bekijk de verandering

Benieuwd hoe we de Oosterweelverbinding inpassen in het landschap? Vergelijk de huidige en toekomstige situatie via deze interactieve kaart.

Bekijk de kaart