Werken E17

Op 1 maart 2019 zijn de werken aan de E17 tussen de op- en afrittencomplexen Kruibeke en Zwijndrecht gestart. In samenspraak met de burgerbewegingen werd beslist om de hoogte van de geluidsschermen tussen Kruibeke en Antwerpen-West op te trekken van 4 naar 8 meter. Hiervoor moeten diepere funderingen in de zijbermen voorzien worden, waardoor de werken op snelwegniveau vroeger dan gepland startten.

Sinds half mei werkte de aannemer aan de vernieuwing van de middenberm. Richting Gent werd de werf begin juli verplaatst naar de zijberm. Daar werden rioleringswerken uitgevoerd en worden momenteel de funderingspalen voor de geluidsschermen in de grond aangebracht.

Richting Antwerpen werden de werken aan de middenberm eind augustus afgerond, waarna de snelweg werd vrijgemaakt. Van maart 2020 tot juni 2020 zal de aannemer in deze rijrichting rioleringswerken uitvoeren in de zijberm. De hinder hiervan blijft beperkt.

Oosterweelwerken E17 fase 3
Fase 3

Werken zijbermen noordzijde: juli 2019 – juni 2020 Werken zijbermen zuidzijde: februari/maart – juni 2020

Lees meer Lees meer

In de zomermaanden vervangen we de fundering en het wegdek van de E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht. Rijrichting Gent komt in juli en augustus 2020 aan de beurt, zomer 2021 volgt rijrichting Antwerpen.

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken splitsen we de rijstroken op. Twee rijstroken blijven op de rijbaan richting Gent, één rijstrook steekt de middenberm door en rijdt contraflow op de rijbaan richting Antwerpen. Zo behouden we in beide richtingen drie (versmalde) rijstroken.

Meer informatie volgt later.

Andere actuele werken in deze zone

Onderdoorgang Baarbeek afgesloten
Fietsonderdoorgang Baarbeek afgesloten tijdens de werken

Door passage van werfverkeer is de fietsonderdoorgang met Burchtse Weel afgesloten.

Lees meer Lees meer

Waar gaan we naartoe op de E17 Zwijndrecht - Kruibeke?

Herinrichten van op- en afrittencomplex Zwijndrecht + vernieuwing E17 en lokale wegen

De op- en afritten worden opnieuw aangelegd. In de nieuwe situatie kan je hier enkel de E17 oprijden naar Gent en vanuit Gent de E17 verlaten. Verkeer van en naar de Kennedytunnel wordt via de verbindingsweg naar Antwerpen-West geleid.

Lees meer
Fietstunnel onder E17 - Antwerpsesteenweg

De bestaande tunnel onder de E17 aan de Antwerpsesteenweg wordt ingericht als fiets- en voetgangerstunnel. We leggen er een nieuwe tunnel naast voor gemotoriseerd verkeer.

Lees meer
Fietstunnel onder E17 - Laarbeek

Aan de Laarbeek (nabij het zuiveringsstation) voorzien we een fietstunnel onder de E17. Deze tunnel verbindt het fietspad langs de parallelweg met de fietspaden van Burchtse Weel en Hoefijzersingel.

Lees meer
Ecoduiker Laarbeek onder E17

Ter hoogte van het waterzuiveringsstation van Linkeroever zorgt een ecoduiker voor de doorgang van de Laarbeek onder de E17. Naast het kanaaltje voor de waterloop voorzien we een droge strook zodat kleine landdieren ook gebruik kunnen maken van de onderdoorgang.

Lees meer