Bereikbaarheid op de snelwegen

Verkeer op de snelwegen R1, E17 en E34 blijft tijdens de Oosterweelwerken in alle richtingen mogelijk. Maar door de werken worden er bijkomende vertragingen verwacht.

1Snelheidsbeperking

In het hele projectgebied geldt tijdens de werken een snelheidsbeperking van maximum 70 km/u.

2Versmalde rijstroken

Het verkeer rijdt tijdens de werkzaamheden over versmalde rijstroken.

3Tijdelijke wegenis

Op- en afritten, in- en uitvoegstroken worden tijdens de uitvoering van de werken op tijdelijke wegen geplaatst.  

4Aantal rijstroken

Ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West zullen er maximaal drie rijstroken per rijrichting ter beschikking zijn.

5Uitzonderlijke omstandigheden

In uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld het plaatsen van een brug over de snelweg, zal er gedurende een korte periode geen verkeer mogelijk zijn op de snelweg. Dergelijke werkzaamheden worden ruim op voorhand aangekondigd en zullen verplicht ’s nachts, in het weekend of tijdens een vakantieperiode uitgevoerd worden.

Bereikbaarheid op- en afritten

Benieuwd hoe je de snelweg oprijdt of verlaat tijdens de werkzaamheden? De bereikbaarheidskaarten tonen de uitgangspunten voor elk complex.

Bekijk de kaarten

Bereikbaarheid fietspaden

We hechten veel belang aan een veilige doorgang voor fietsers. Bekijk hier hoe we de fietsverbindingen comfortabel houden.

Bekijk het overzicht