Mobiliteit

Er worden heel wat inspanningen geleverd voor een vlotter verkeer op Linkeroever en in Zwijndrecht. Een overzicht in vier actiepunten.

1Meer ruimte voor lokaal verkeer

Linkeroever en Zwijndrecht hebben veel hinder van doorgaand verkeer dat de lokale wegen gebruikt als sluipweg. Om dit verkeer te ontmoedigen wordt een nieuwe verbindingsweg langs de E34 en de E17 aangelegd. Nieuwe aansluitingspunten laten het lokaal verkeer toe om via deze verbindingsweg aan te sluiten op de snelweg en omgekeerd.

2Nieuwe P+R Linkeroever

Ter hoogte van de Blancefloerlaan sluit de verbindingsweg aan op een nieuwe P+R Linkeroever. Het parkeergebouw vormt een comfortabel overstappunt voor pendelaars. Zij zetten van hieruit hun tocht verder met de tram of met de fiets, en geraken zo sneller op hun eindbestemming in de stad of de haven.

3Een betere doorstroming op de snelweg

De verkeersknopen met E17/E34 worden opnieuw aangelegd. De onveilige linkse opritten aan de Kennedytunnel maken plaats voor veilige rechtse opritten. Ook de gevaarlijke kruisbewegingen tussen het verkeer dat van de Waaslandtunnel naar de E17 rijdt met het verkeer dat van de E34 richting Kennedytunnel rijdt (en omgekeerd), worden verleden tijd.

4Betere fietsverbindingen

In Zwijndrecht en op Linkeroever komen er 9 km nieuwe fietspaden. Fietsbruggen en –tunnels zorgen er voor dat je als fietser vlot de snelwegen kan kruisen en minder moet omrijden. Tegelijk worden heel wat bestaande fietspaden heraangelegd.

Bekijk het nieuwe fietsnetwerk

Negen kilometer nieuwe fietspaden vormen samen met de bestaande, deels heraangelegde fietspaden een omvangrijk fietsnetwerk door Linkeroever en Zwijndrecht

meer info

Bekijk het nieuwe wegennet

De snelweginfrastructuur en hun aansluitingen op de lokale wegen wijzigen ingrijpend. Dit leidt tot een vlottere doorstroming op de snelwegen en minder sluipverkeer in de dorpskernen.

meer info