Ringpark West voltooit het fietsnetwerk

Een uitbreiding van het fietsnetwerk zorgt voor een vlotte verbinding met het Waasland, Rechteroever en de Haven.

Lees meer

Een overzicht van de overige geplande maatregelen

1 Fietstunnel onder E17 - Antwerpsesteenweg

De bestaande tunnel onder de E17 aan de Antwerpsesteenweg wordt ingericht als fiets- en voetgangerstunnel.We leggen er een nieuwe tunnel naast voor gemotoriseerd verkeer.

Lees meer
2 Fietstunnel onder E17 - Laarbeek

Aan de Laarbeek (nabij het zuiveringsstation) voorzien we een fietstunnel onder de E17. Deze tunnel verbindt het fietspad langs de parallelweg met de fietspaden van Burchtse Weel en Hoefijzersingel.

Lees meer
3 Fietspad langs spoorlijn - Antwerpen-West

Ter noorden van Antwerpen-West voorzien we een fietspad evenwijdig met de spoorlijn 59. Dit pad maakt de verbinding tussen het fietspad langs de parallelweg en het fietspad langs Galgenweel.

Lees meer
4 Park and bike Linkeroever

In het nieuwe P+R gebouw komt een fietsenstalling voor 150 fietsen. Fietsers rijden via een tunnel onder dit gebouw en de Blancefloerlaan door en vinden aansluiting op de fietspaden langs de parallelweg en Blancefloerlaan.

Lees meer
5 Fietsbrug over R1 - Dwarslaan

We plaatsen een fietsbrug over de R1 ter hoogte van de Dwarslaan. Deze fiets- en ecobrug maakt de verbinding tussen het fietspad langs de parallelweg en het fietspad aan de zuidzijde van de Charles de Costerlaan

Lees meer
6 Fietsbrug over E34 - Canadastraat

Ter hoogte van Waaslandhaven-Oost plaatsen we een fietsbrug over de E34 en een fietstunnel onder de Canadastraat. Hierdoor heb je een veilige verbinding tussen de fietspaden van de parallelweg, Canadastraat en Keetberglaan.

Lees meer