Fase 3 werken E17: werken langs pechstroken tot juni 2020

In fase 3 werkt de aannemer aan de zijbermen van de E17. In de rijrichting van Gent start fase 3 al op 8 juli 2019, in de rijrichting van Antwerpen is dat pas vanaf voorjaar 2020. Tijdens deze fase legt de aannemer nieuwe rioleringen aan voor de afwatering van het regenwater op de snelweg én bouwt hij aan de zijde richting Gent aan de funderingen voor de 8 meter hoge geluidsschermen. Hiervoor moet hij palen diep in de grond boren en een stevige fundering voorzien die de zware stalen structuur voor de geluidsschermen kan dragen.  

Fase 3A: Van begin september 2019 tot voorjaar 2020

Vanaf september 2019 zijn de werken aan de middenberm in de richting van Antwerpen ook klaar. Tussen september 2019 en voorjaar 2020 werkt de aannemer niet in de richting van Antwerpen. De snelweg, rijrichting Antwerpen, wordt vrijgegeven in de nacht van 30/08 op 31/08. 

Waarom onderbreken we de werkzaamheden op de zuidzijde van de E17? 
Alle werkzaamheden aan de zijbermen van de E17 moeten in juli 2020 afgerond zijn, zodat we hier in de zomer van 2020 het wegdek kunnen vernieuwen. De riolerings- en grondwerken die vanaf maart 2020 worden uitgevoerd duren vier maanden. Zo zijn we tijdig klaar voor de vernieuwing van het wegdek en houden we de snelweg richting Antwerpen vrij tijdens het drukke najaar en de donkere wintermaanden.

In de richting van Gent werkt hij wel verder op de zijbermen voor de aanleg van de nieuwe riolering en ter voorbereiding van de geluidsschermen van 8 meter hoog. Het verkeer rijdt over versmalde rijstroken en volgens een aangepast snelheidsregime van 70 km/u. De pechstrook is niet beschikbaar, er worden pechhavens voorzien. 

Werken E17 fase 3A

Fase 3B: Van voorjaar 2020 tot juni 2020

Vanaf het voorjaar van 2020 start de aannemer ook in de richting van Antwerpen met werken aan de zijbermen. Hij verbreedt er de snelweg tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. De zijberm en pechstrook wordt ingenomen voor deze werf.

Intussen gaan ook de werken in de richting van Gent verder. Daar blijven de rijstroken versmald en geldt een maximumsnelheid van 70 km/u.