Een stille verharding voor de R1

Bij het ontwerp van de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht ging veel aandacht uit naar de kwaliteit van de wegverharding, zo ook voor de R1. Er werd gekozen voor een betonverharding. Beton is een duurzaam alternatief voor asfalt omdat het een langere levensduur heeft en spoorvorming voorkomt. Bovendien werd gekozen voor een tweelaagse betonverharding. Dit is stiller dan een éénlaagse verharding omdat er gewerkt wordt met een fijnkorrelige toplaag. 

Het geluidsarm wegdek zal in combinatie met een verlaging van de maximumsnelheid en de plaatsing van geluidsschermen en - bermen naast de snelweg zorgen voor een forse verlaging van het omgevingslawaai in de ruime omgeving van Linkeroever en Zwijndrecht.