Stille bermen voor Zwijndrecht én Linkeroever

Een ambitieus geluidsproject voor Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever

Op 25 juni koos de Vlaamse regering de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. De geluidsprojecten Stille Bermen Zwijndrecht-Burcht en Stille Bermen Linkeroever van Team West, werden geselecteerd en toegevoegd aan de opdracht van BAM in dit gebied.

Beide projecten omvatten de plaatsing van geluidsschermen en -bermen, de aanleg van een geluidsarm wegdek en de beperking van de maximumsnelheid tot 90 km per uur. Doelstelling is om het geluid, dat afkomstig is van het snelwegverkeer, te reduceren met 10dB. Dit komt neer op een halvering van de geluidsoverlast.

In de volgende maanden worden beide projecten verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over deze projecten vind je ze terug op deze website.

Stille Bermen Zwijndrecht

Geluidsbermen en -schermen van 8 meter hoog verminderen de geluidsoverlast voor de inwoners van Zwijndrecht met maar liefst 10 decibel.

Lees meer

Stille Bermen Linkeroever

Net zoals Zwijndrecht en Burcht, ondervindt ook Linkeroever op vandaag hinder van de snelwegen. Het geluidsproject dat team West hier uittekende, omvat dezelfde maatregelen als in Zwijndrecht.

Lees meer