Een overzicht van de belangrijkste ingrepen.

1 Ecoduiker Laarbeek onder E17

Ter hoogte van Antwerpen-West (aan het waterzuiveringsstation van Linkeroever) zorgt een ecoduiker voor de doorgang van de Laarbeek onder de E17. Naast het kanaaltje voor de waterloop voorzien we een droge strook zodat kleine landdieren ook gebruik kunnen maken van de onderdoorgang.

Lees meer
2 18 ha extra bos - Antwerpen-West

Het knooppunt van de E17 met de R1 wordt volledig heraangelegd en compacter gemaakt. De verloren ruimte tussen de rijbanen verdwijnt. Zo komt er aan de kant van Linkeroever 18 hectare vrij voor een nieuw bos.

Lees meer
3 Ecobrug over R1 - Dwarslaan

Ter hoogte van de Dwarslaan plaatsen we een 100% ecologische bermbrug over de R1. Deze ecobrug verbindt de natuurgebieden Het Rot en Het Vlietbos, gaat versnippering van de groengebieden tegen en zorgt voor een grotere leefomgeving voor landdieren.

Lees meer
4 Ecotunnel onder de E34 - Polderstraat

Ten oosten van de Polderstaat leggen we een ecotunnel aan voor kleine landdieren onder de E34. Deze ecotunnel verbindt Blokkersdijk met het Vlietbos.

Lees meer
5 Verleggen van de Palingbeek

De waterloop de Palingbeek wordt verlegd en in een open bedding geplaatst. Door ingebuisde waterlopen open te leggen creƫren we kabbelende beekjes vol leven.

Lees meer
6 Ecoduiker Palingbeek onder de Canadastraat

Ter hoogte van de Canadastraat zorgt een ecoduiker voor de passage van de Palingbeek onder de weg. Naast het kanaaltje voor de waterloop voorzien we een droge landstrook zodat kleine landdieren ook gebruik kunnen maken van deze onderdoorgang.

Lees meer