Bereikbaarheid van de natuurgebieden

Bereikbaarheid van de natuurgebieden

Het projectgebied grenst aan enkele belangrijke natuurgebieden, zoals Het Rot, Vlietbos, Blokkersdijk en het Sint-Annabos. Het koppelen van deze natuurgebieden is onderdeel van de Oosterweelwerken. In de buurt van en in de natuurgebieden zelf moeten ook enkele werken uitgevoerd worden. Sommige werken zullen ook hinder met zich meebrengen.

Een overzicht van de belangrijkste hinder

Het Rot

In Het Rot worden, tot 15 maart 2019, werken uitgevoerd door Fluxys. Om twee leidingen ten noorden van de Schelde te verbinden met de leidingen die vandaag al door Het Rot lopen, worden twee leidingen onder het Sint-Annabos door geboord. Daarvoor wordt in Het Rot een werkzone van 16 meter breed vrijgemaakt en afgesloten. Daarbinnen worden de nodige stalen buizen achter elkaar gelegd en aaneen gelast om in de boring onder de Charles de Costerlaan en het bos te trekken. Daarna ondergaan de leidingen een reeks testen voor ze in gebruik worden genomen.

De wandelpaden in Het Rot zijn grotendeels toegankelijk, uitsluitend de doorsteken door de werfzone van Fluxys zijn niet meer mogelijk.

Oosterweelwerken nutswerken Het Rot