Bereikbaarheid knooppunt Antwerpen-West met op- en afrit 6 Linkeroever

1Locatie

Het knooppunt Antwerpen-West verbindt de Kennedytunnel met de E17 en de E34. Naast dit knooppunt ligt de op- en afrit 6 Linkeroever die ter hoogte van Gazet van Antwerpen aansluit op de Blancefloerlaan.

2Werkzaamheden

Het knooppunt Antwerpen-West wordt compacter en veiliger aangelegd. De op- en afrit 6 Linkeroever schuift op richting Zwijndrecht en sluit aan op de nieuwe verbindingsweg ten westen van het knooppunt.

3Bereikbaarheid op- en afrit 6 Linkeroever

De op- en afrit 6 Linkeroever blijft open tot het einde van de werken.

4Bereikbaarheid knooppunt Antwerpen-West

Bij de start van de werkzaamheden wordt dit knooppunt volledig op tijdelijke wegen gelegd. De gevaarlijke linkse in- en uitvoegstroken worden onmiddellijk vervangen door veilige rechtse in- en uitvoegstroken.

5Aantal rijstroken ter hoogte van Antwerpen-West

Tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding zullen er ter hoogte van Antwerpen-West minder rijstroken ter beschikking zijn dan vandaag het geval is. Verkeer vanuit de Kennedytunnel richting Gent rijdt over 3 rijstroken. Verkeer vanuit Gent richting Kennedytunnel beschikt grotendeels over 3 rijstroken. Zo zijn er 3 rijstroken ter beschikking vanaf de E17 tot aan de uitvoegsstrook voor verkeer richting E34. Het verkeer gaat heel even over 2 rijstroken tussen de uitvoegstrook voor verkeer richting E34 en invoegstrook voor verkeer komende van de E34. Het verkeer op de E17 beschikt opnieuw over 3 rijstroken vanaf de invoegstrook voor verkeer komende van de E34 tot aan de Kennedytunnel.

Plan Antwerpen-West op tijdelijke wegenis 

Oosterweelwerken bereikbaarheid Antwerpen-West