UPDATE: Grondtransport in omgeving Canadastraat/Keetberglaan 2 dagen verlengd

17/06/2019

De aannemer legt in de omgeving van het nieuwe op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost een tijdelijk ontwateringsbekken aan. In dit bekken wordt tijdens de werken grond gestort die verzadigd is met water om het water te laten draineren. 

Voor de aanleg van dit bekken graaft de aannemer grond uit en voert hij deze weg via het kruispunt ter hoogte van de Canadastraat en de Keetberglaan. Tussen dinsdag 18 juni en vrijdag 5 juli gaat het om vrij veel transporten. Voor de veiligheid van fietsers en ander verkeer is het tijdens deze transporten niet mogelijk om vanaf de Canadastraat rechtstreeks op de oprit richting Antwerpen te rijden. Je rijdt verplicht rechtsaf op de Keetberglaan en keert om ter hoogte van het rondpunt. 

Tussen 8 juli en 9 september zijn de transporten minder intensief en zijn alle verkeersbewegingen opnieuw mogelijk.  

Voor fietsers is er geen hinder.