Tussentijdse verlichting langs fietspaden Galgenweel en Blokkersdijk

12/11/2019

In het kader van de 'Minder-hinder'-aanpak rond de Oosterweelwerken plaatsen we tijdelijke verlichting langs enkele donkere, maar zeer functionele fietsverbindingen langs Blokkersdijk/E34 en het Galgenweel. De levering van deze tijdelijke verlichting loopt vertraging op, maar we voorzien in tussentijd wel andere verlichting om onmiddellijk het comfort en de veiligheid te verhogen.

De afgelopen maanden hebben zij die af en toe of frequent door het projectgebied fietsen het al gemerkt: we investeren fors in tijdelijke fietsvoorzieningen om fietsers ook tijdens de Oosterweelwerken veilig langs de werven te laten fietsen. Zo hebben we een tijdelijke fietsbrug over de E34 gelegd, loopt er een nieuw, tijdelijk fietspad ten noorden van de E34 en hebben we langs het Galgenweel het fietspad van de werfweg afgescheiden en opnieuw aangelegd.

Lantis als bouwheer en Rinkoniên als aannemer, hechten veel belang aan de veiligheid van alle weggebruikers. Daarom werd er ook beslist om bijkomend te investeren in verlichting langs het fietspad aan Galgenweel - zodat dit het hele jaar door kan dienen als vlotte en comfortabele verbinding - en uiteraard zou ook het tijdelijke fietspad langs de E34 verlicht worden.

Onze aannemer heeft de voorbereidingen voor deze verlichting alvast getroffen en de frequente fietser zal de betonnen voeten waarop de verlichting geplaatst zal worden al wel gespot hebben.

De levering van de verlichting zelf loopt vertraging op, waardoor deze nog niet op de betonnen voeten geplaatst kon worden. Omdat de dagen de komende weken steeds langer donker zullen zijn, hebben we langs Galgenweel en Blokkersdijk tussentijdse verlichting laten plaatsen. Deze is sinds afgelopen nacht in dienst.

Deze tussentijdse oplossing is niet de meest ecologische - de verlichting wordt immers aangedreven door een generator op brandstof - en is beperkt in aantal verlichtingspalen, maar het biedt wel de mogelijkheid om de fietspaden toch van enige verlichting te voorzien. 

Voor de eigenlijke verlichting wordt de levering in de komende weken verwacht, zodat de aannemer deze kan plaatsen. Deze zal duurzamer zijn én de fietspaden nog beter kunnen verlichten.