Tijdelijk parkeerverbod Katwilgweg voor aanleg werfweg Oost

13/02/2019

Om de hinder door werfverkeer tijdens de Oosterweelwerken zoveel als mogelijk te beperken, legt de
aannemer een netwerk van werfwegen aan in het projectgebied. Eén van deze werfwegen loopt van
aan de Charles de Costerlaan langs de R1 tot aan de Beatrijslaan.

Ter voorbereiding van de aanleg van deze werfweg, zal er een parkeerverbod gelden langs de zuidzijde
van de Katwilgweg vanaf 15 februari tot en met 15 augustus 2019. Ook de rotonde en de parking ter
hoogte van de tunnel onder op- en afrit Linkeroever zijn niet toegankelijk gedurende deze periode.
De verbinding onder de R1 is wel nog mogelijk. Het parkeerverbod geldt alle dagen van 6.30 u. tot en
met 17.00 u.

Doorgaand verkeer op de Katwilgweg blijft mogelijk. Er gelden geen omleidingen.

Oosterweelwerken Parkeerverbod Katwilgweg