Rioleringswerken via Pastoor Coplaan onder E17

11/10/2019

De aannemer van de Oosterweelwerken legt een nieuwe riolering aan langs de zuidzijde van de E17. Via deze riolering wordt het regenwater dat van de snelweg vloeit, afgevoerd richting de Laarbeek. Begin september startte de aannemer de rioleringswerken langs de Hoefijzersingel op.

De afgelopen weken werd de riolering langs de Hoefijzersingel aangelegd en werd de kruising van de nieuwe riolering met de Pastoor Coplaan doorgevoerd.

Vanaf 15 oktober kruist de aannemer met een nieuwe riolering via de brug van de Pastoor Coplaan de E17. Er wordt geschat dat deze werken tot eind november zullen duren. De werken zijn echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, waardoor die een impact op de planning kunnen hebben.

De werf wordt georganiseerd op de parkeerplaatsen langs de oostzijde van de Pastoor Coplaan en de rijbaan richting Zwijndrecht. De hinder hiervan is beperkt. Het verkeer richting Zwijndrecht wordt namelijk via een asverschuiving naar de gearceerde zone tussen beide rijstroken en de afslagstrook richting Heidestraat afgeleid. Zij kunnen de werf dus steeds passeren.

De rijbaan richting Burcht blijft volledig beschikbaar.

Het fietspad aan de oostzijde wordt eveneens ingenomen door de werf. Fietsers moeten dus tijdelijk oversteken en gebruik maken van het fietspad aan de westzijde van de Pastoor Coplaan. Tijdens de werken wordt fietsverkeer in beide richtingen hier toegestaan.

Oosterweelverbinding rioleringswerken tunnel Pastoor Coplaan