Rioleringswerken Hoefijzersingel hervat vanaf 2 september

30/08/2019

Update: De slechte weersomstandigheden van de laatste weken hebben de werfzone langs de Hoefijzersingel omgetoverd in een grote modderpoel. Hierdoor lopen de werkzaamheden vertraging op. De dragende ondergrond moet voldoende droog zijn om de riolering en het nieuwe fietspad op aan te leggen. Anders lopen we het risico dat dit fietspad snel zal verzakken. De tijdelijke verkeerssituatie van éénrichtingsverkeer op de Hoefijzersingel blijft hierdoor ook wat langer aangehouden. Volgens de huidige planning is het einde van de aanleg van het nieuwe fietspad nu voorzien voor midden november, maar ook die planning is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Samen met de aannemer zien we streng toe op de netheid van de Hoefijzersingel zelf.

De aannemer van de Oosterweelwerken legt een nieuwe riolering aan langs de zuidzijde van de E17. Via deze riolering wordt het regenwater dat van de snelweg vloeit, afgevoerd richting de Laarbeek.

Begin mei startte de aannemer met het uitgraven van de riolering ter hoogte van het waterzuiveringsstation van Aquafin. In de zomer stond de onderdoorgang van de Antwerpsesteenweg op het programma en werd een eerste deel riolering langs de Hoefijzersingel gelegd. Op 2 september hernemen we deze werkzaamheden.

Van 2 tot 15 september wordt de aanleg van de riolering langs de Hoefijzersingel verder afgewerkt tot aan het rondpunt ter hoogte van Carrefour.

Aansluitend wordt het nieuwe fietspad tussen de Antwerpsesteenweg en Pastoor Coplaan aangelegd. 

Doordat het fietspad langs de Hoefijzersingel in de werfzone ligt, rijden de fietsers op de noordelijke rijbaan. Om die reden geldt er van maandag 2 september tot maandag 21 oktober 2019 éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer richting de Antwerpsesteenweg. Verkeer vanuit de Antwerpsesteenweg richting Pastoor Coplaan rijdt om via de Kraaienhoflaan.

Na 15 september werkt de aannemer ter hoogte van de fietsdoorsteek naar de Pastoor Coplaan naast McDonalds. In deze periode rijden fietsers lokaal om.

Van vrijdag 4 oktober tot woensdag 9 oktober kruist de aannemer de Pastoor Coplaan met de nieuwe riolering. Hiervoor geldt - van 4 tot 6 oktober - éénrichtingsverkeer, richting Burcht, tussen de Heidestraat en het kruispunt met de Zwijndrechtsestraat. Fietsers kunnen wel door. 7, 8 en 9 oktober geldt er opnieuw tweerichtingsverkeer, maar met een plaatselijke asverschuiving. Het verkeer richting Zwijndrecht rijdt over de parkeerplaatsen, verkeer richting Burcht over de rijstrook richting Zwijndrecht. De rijstrook richting Burcht is dan ingenomen voor de werf.

Oosterweelwerken riolering HoefijzersingelOmleiding rioleringswerken Hoefijzersingel