Oosterweelwerken op E17 geraken op kruissnelheid. Aannemer start vanaf maart op snelwegniveau

06/02/2019

De aannemer van de Oosterweelwerf op Linkeroever start vanaf 1 maart 2019 met werkzaamheden
op de E17. In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn.
Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voor
het verkeer verwacht.

Tijdens de werken worden langs de snelweg de funderingen gebouwd voor de 8 meter hoge
geluidsschermen die tussen Kruibeke en Antwerpen-West voorzien zijn. In de middenberm bouwt de
aannemer de pijlers voor de tijdelijke keerbrug in Kruibeke en portieken voor dynamische
verkeerssignalisatie, om de verkeersveiligheid tijdens de werken te waarborgen.

“Eerder communiceerden we dat de werken op de snelweg pas vanaf de zomer zouden starten. We
willen echter meteen werk maken van ons engagement ten aanzien van Zwijndrecht om de
geluidsschermen ten noorden van de E17  tussen Kruibeke en Antwerpen-West te verhogen tot 8
meter. Hogere schermen betekenen uiteraard ook diepere funderingen, waardoor we beslist hebben
om vroeger te starten met deze werken”, legt Els Van Parijs, projectmanager BAM voor Linkeroever
uit.

In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West
vervangen. “Oorspronkelijk diende enkel de toplaag van het wegdek vervangen te worden. Maar
omdat de onderlagen zich niet meer in een goede staat bevonden en in een later stadium toch
moeten vervangen worden, hebben we beslist deze werken in één beweging uit te voeren, zodat de 
hinder voor de automobilist gereduceerd wordt. Om deze werken efficiënt te kunnen uitvoeren, treffen we de komende maanden al de nodige voorbereidingen in de bermen”, aldus Van Parijs.

Klik hier voor meer informatie over de werken aan de E17.