Inslijpen lussen voor dynamische signalisatie en sonderingswerken E17

15/03/2019

Van 15/03 t.e.m. 23/03 zal de aannemer op de E17 lussen inslijpen. Het gaat om detectielussen voor de tijdelijke portieken (richting Gent) en bestaande portieken (richting Antwerpen) van de dynamische verkeerssignalisatie. Deze lussen zullen dienst doen gedurende heel de werken aan de E17. 

Het inslijpen gebeurt telkens van 22u tot 05u (behalve zaterdag- op zondagnacht).

Tegelijk worden er verder 's nachts sonderingswerken uitgevoerd tot 15 april. Deze werken worden op elkaar afgestemd en de hinder zal beperkt zijn.