Boren naar bodemstalen langs de Schelde

28/02/2019

Sinds 27 februari worden op enkele locaties langs het Jaagpad, tussen Blokkersdijk en het strand van Sint-Anneke, stalen genomen van de bodem. De eerste dag werden de handmatige boringen tot ongeveer 5 meter diepte uitgevoerd.

Vanaf begin maart wordt een boormachine ingezet aan de toekomstige locatie van de Scheldetunnel om tot op 30 meter bodemstalen van ongeveer 12 cm diameter te nemen. Nadien maakt de machine de oversteek naar rechteroever om daar nieuwe stalen te nemen.

De boringen brengen nauwelijks hinder met zich mee. In het bos wordt niet gewerkt.

 Plaatsen op zuidelijke Scheldeoever waar boringen worden uitgevoerd.
Plaatsen op zuidelijke Scheldeoever waar boringen worden uitgevoerd.

Grond Oosterweelwerken hergebruiken

De bodemstalen worden genomen om de kwaliteit en samenstelling van de grond te controleren en mogelijke grondvervuiling op te sporen. Bij de bouw van de nieuwe Scheldetunnel en de aanleg van nieuw slikken- en schorrengebied, komen grote hoeveelheden grond vrij. Deze grond kan deels hergebruikt worden voor het verhogen van de dijken langs de Schelde tot Sigmahoogte.