Werken E34 | Waaslandhaven-Oost

Op 2 augustus 2019 zijn de werken aan de E34 ter hoogte van op- en afritten complex 8 Waaslandhaven-Oost gestart. Momenteel is dit een half complex, enkel voor verkeer van en naar Antwerpen.

Hier komt een volwaardig op- en afrittencomplex, zodat je de snelweg in alle richtingen kan op- en afrijden. Om dit nieuwe complex te bouwen werkt de aannemer op de middenberm, zijbermen en ter hoogte van het huidige kruispunt van de Canadastraat en de Keetberglaan.

Hinder door deze werken:

Werken E34 Fase 1
Hinder op de E34

Aan beide zijden van de E34 bouwen we een rotonde, die we met elkaar verbinden via twee parallelle bruggen. De E34 zelf wordt in deze zone volledig vernieuwd.

Lees meer Lees meer
Werken E34 fase 2
Hinder op het kruispunt Canadastraat/Keetberglaan

Het oude kruispunt van de Canadastraat en de Keetberglaan is tijdelijk naar het noorden verhuisd. In de toekomst wordt dit geïntegreerd in de kluifrotonde.

Lees meer Lees meer
Hinder voor fietsers
Hinder voor fietsers

Tijdens de aanleg van een definitieve fietsbrug over de E34, voorzien we een tijdelijke fietsbrug. Een veilige oversteek van Zwijndrecht tot het fietspad aan de Canadastraat.

Lees meer Lees meer

Waar gaan we naartoe met E34 | Waaslandhaven-Oost?

Een volledig vernieuwd op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Oost

De op- en afrit 8 Waaslandhaven-Oost aan de Canadastraat en de Keetberglaan wordt opnieuw aangelegd. Na de heraanleg kan je de snelweg in alle richtingen op- en afrijden. Zo krijgt het verkeer van en naar de Waaslandhaven een betere aansluiting op de E34.

Lees meer
Fietsbrug over E34 - Canadastraat

Ter hoogte van Waaslandhaven-Oost plaatsen we een fietsbrug over de E34 en een fietstunnel onder de Canadastraat. Hierdoor heb je een veilige verbinding tussen de fietspaden van de parallelweg, Canadastraat en Keetberglaan.

Lees meer
Ecotunnel onder de E34 - Polderstraat

Ten oosten van de Polderstaat leggen we een ecotunnel aan voor kleine landdieren onder de E34. Deze ecotunnel verbindt Blokkersdijk met het Vlietbos.

Lees meer
Verleggen van de Palingbeek

De waterloop de Palingbeek wordt verlegd en in een open bedding geplaatst. Door ingebuisde waterlopen open te leggen creëren we kabbelende beekjes vol leven.

Lees meer
Ecoduiker Palingbeek onder de Canadastraat

Ter hoogte van de Canadastraat zorgt een ecoduiker voor de passage van de Palingbeek onder de weg. Naast het kanaaltje voor de waterloop voorzien we een droge landstrook zodat kleine landdieren ook gebruik kunnen maken van deze onderdoorgang.

Lees meer