Nieuwe inrichting kruispunt Groenendaallaan – Kotterstraat garandeert veilige combinatie van fiets- en werfverkeer

De komende maanden richten we het kruispunt van de Groenendaallaan met de Kotterstraat opnieuw in. We doen dit in verschillende fases vanaf 1 juli. 

In het Straatsburgdok is vanaf augustus een nieuwe betoncentrale actief die beton zal leveren voor onder andere de bouw van de Bypass en de Kanaaltunnels. Ook de aanmeerkaai van de Straatsburgdok-Noordkaai is een belangrijke werfzone. Lege betonmixers die terug naar de betoncentrale rijden en werfverkeer van en naar de Straatsburgdok-Noordkaai, kunnen enkel inrijden langs de Kotterstraat.  

We plaatsen hier verkeerslichten voor het verkeer dat vanuit de Groenendaallaan de Kotterstraat wil inslaan en voor de fietsers en voetgangers. De Kotterstraat wordt doodlopend in de richting van de Groenendaallaan. Zo houden we het kruispunt veilig voor de zwakke weggebruiker en vermijden we conflicten met werfverkeer. 

Om de verkeerssituatie aan te passen, werken we van 1 juli tot augustus in fases aan het kruispunt. Een overzicht van die fases vind je hieronder. 

Kruispunt Kotterstraat - Groenendaallaan

1 juli

Start werken. We nemen plaatselijk de linkerrijstrook in op de Groenendaallaan richting Noorderlaan.  

Het fietspad aan de zuidkant van de Groenendaallaan is plaatselijk afgesloten. Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid over het dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde (de zijde van Kinepolis). 

Je kan de Kotterstraat enkel inrijden via de Groenendaallaan om de bedrijvenzone te bereiken. Vanuit de Kotterstraat en Straatsburgdok-Noordkaai volgt het verkeer richting Groenendaallaan een omleiding via de Vosseschijnstraat. 

Initieel werken we ter hoogte van het kruispunt op de linkerkant van de Kotterstraat. Halverwege deze fase schakelen we over naar de rechterkant.

12 juli

Tijdens het bouwverlof stellen we de hele zone weer open naar de situatie zoals ze was voor start werken. Er zijn opnieuw drie rijstroken beschikbaar op de Groenendaallaan en je kan de Kotterstraat tijdelijk weer in beide rijrichtingen in- en uitrijden.  

7 augustus

Ter hoogte van de Kotterstraat sluiten we de Groenendaallaan van woensdag 7 tot vrijdag 9 augustus volledig af richting Merksem. Hierdoor is ook de Kotterstraat afgesloten ter hoogte van de Groenendaallaan. Bedrijven gelegen in de Kotterstraat blijven wel bereikbaar via de Straatsburgdok-Noordkaai.  

Je bereikt de bedrijvenzone aan de Kotterstraat en Straatsburgdok-Noordkaai via de Noorderlaan ventweg. Wegrijden kan via de Vosseschijnstraat. 

Rijd je op de Groenendaallaan richting Noorderlaan? Dan leiden we om via de Vosseschijnstraat. Van daaruit bereik je de Noorderlaan via de Michiganstraat, Korte Wielenstraat of Oosterweelsteenweg. Opgelet: de Malagastraat is tijdens deze periode ook afgesloten.

Eindsituatie

Het kruispunt Kotterstraat/Groenendaallaan is aangepast. Dankzij de nieuwe verkeerslichten is er een veilige kruising tussen fietsers/voetgangers en (werf)verkeer dat de Kotterstraat inrijdt. 

Je kan de Kotterstraat ter hoogte van de Groenendaallaan enkel inrijden. Uitrijden doe je via de Straatsburgdok-Noordkaai. 

Bereikbaarheid tijdens de werken

Een veiliger kruispunt Groenendaallaan/Kotterstraat inrichten, betekent ingrijpende werken. Door deze werken in de zomermaanden uit te voeren en op de Groenendaallaan minstens twee rijstroken beschikbaar te houden, willen we de impact van deze werken zoveel mogelijk beperken. Enkel in augustus sluit de Groenendaallaan enkele dagen volledig richting Merksem. 

De bedrijvenzone van de Kotterstraat/Vosseschijnstraat/Straatsburgdok-Noordkaai/Noorderlaan ventweg blijft tijdens de werken steeds bereikbaar. 

Fietsers en voetgangers worden tijdens enkele fases omgeleid via het fiets- en voetpad aan de overzijde. 

Voor meer informatie over alternatieve routes of vervoersmiddelen kan je steeds https://www.slimnaarantwerpen.be raadplegen.