[t001_01_main.tpl.php]

Sorry, je moet je browser updaten.

Je gebruikt een verouderde versie van je browser. Update je even? Dan kan je onze site vlot bezoeken.

www.browsehappy.com

Start kennisgeving milieu-effectenonderzoek infrastructuurwerken linkeroever

01/06/2015

Op 1 juni 2015 start de inspraakprocedure voor de opmaak van het project-milieueffectenrapport (project-MER) van een aantal infrastructuurwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht. 

Waarom een project-milieueffectenrapport?

Vooraleer de werken op Linkeroever en in Zwijndrecht in 2017 kunnen starten, moet eerst de impact ervan op mens en milieu worden onderzocht. Dit gebeurt door middel van een project-Milieueffectenrapport (project-MER). Onafhankelijke experts onderzoeken daarbij welke gevolgen deze werken met zich meebrengen. 

Zicht op het toekomstige knooppunt van de E17 met de Kennedytunnel en de E34 (simulatiebeeld door Noriant)

De werken zullen de verkeersveiligheid sterk verhogen en de doorstroming op de snelweg fel verbeteren op de linkeroever. Tegelijk zullen de inwoners van Zwijndrecht en Linkeroever dankzij deze werken verlost worden van het dagelijkse sluipverkeer. Ook voor de leefomgeving worden verschillende maatregelen genomen.

Lees meer over de geplande werken op Linkeroever en in Zwijndrecht >

De eerste stap in de opmaak van de project-MER is een kennisgevingsdossier. In het kennisgevingsdossier beschrijven de experts de aanpassingen en de mogelijke alternatieven die ze gaan bestuderen. Tegelijk geven ze aan welke effecten ze in kaart gaan brengen. 

Wat is jouw rol in dit onderzoek?

Je kan het kennisgevingsdossier voor de infrastructuurwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht inkijken:

 • van 1 juni tot en met 30 juni 2015: in Kruibeke en Beveren
 • van 1 juni tot en met 7 juli 2015: in Antwerpen
 • van 5 juni tot en met 4 juli 2015: in Zwijndrecht 

Binnen deze data kan je kennis maken met het project, de gehanteerde onderzoeksmethode en de effecten die onderzocht zullen worden, en kan je bijkomende onderzoeksvragen suggereren. 

Wat je kan vragen tijdens de kennisgeving:

 • Je kan varianten en alternatieven voor dit onderdeel naar voren schuiven en vragen om die te vergelijken met het huidige project.
 • Je kan vragen om mogelijke effecten te onderzoeken die niet vermeld worden in de kennisgeving.
 • Je kan wijzen op bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van het project waarop het project een impact kan hebben en die niet vermeld staan in het dossier.

Wat je niet kan tijdens de kennisgeving: 

 • Deze periode dient niet om formele bezwaarschriften in te dienen. Dat kan wel later tijdens het openbaar onderzoek van de bouwvergunning. Je kan dan eventueel gebruik maken van het definitieve milieueffectenrapport om je bezwaren te onderbouwen.

Waar ligt het kennisgevingsdossier ter inzage?

Je vindt het kennisgevingsdossier voor de project-MER infrastructuurwerken Linkeroever:

 • In Antwerpen, van 1 juni tot en met 7 juli 2015:
  • In het districtshuis van de stad Antwerpen, Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen.
  • Bij stadsontwikkeling, dienst ruimtelijke planning, Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u. Voor de inzage van het dossier kan je je uiterlijk tot 11u30 aanmelden.
 • In Beveren, van 1 juni tot en met 30 juni 2015: Dienst Mobiliteit, Stationsstraat 2, 9120 Beveren

 • In Kruibeke, van 1 juni tot en met 30 juni 2015: Milieudienst, O.L. Vrouwplein 18-20, 9150 Kruibeke

 • In Zwijndrecht, van 5 juni tot en met 4 juli 2015: Departement Grondgebiedzaken, dienst Ruimtelijke Ordening, Laarstraat 90, 2070 Zwijndrecht

 • Via de website van de dienst MER (in PDF) >

Hoe kan je reageren?

Je kan extra suggesties doen voor de aanpak van dit milieueffectenrapport met behulp van een inspraakformulier dat ter plaatse beschikbaar is.

Je vindt het formulier ook op de website van LNE Vlaanderen via www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken

Je kan je opmerkingen en reacties per post of per e-mail bezorgen aan:

 • de Dienst MER van LNE, Project-MER infrastructuurwerken Linkeroever, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of mer@vlaanderen.be
 • de betrokken gemeenten

Wens je meer informatie?

Op woensdag 17 juni 2015 organiseert de stad Antwerpen in samenwerking met nv BAM een infomoment over de infrastructuurwerken op de linkeroever en de inspraakprocedure. Tijdens deze infosessie kan je de plannen voor Linkeroever en Zwijndrecht inkijken en vragen stellen.

Waar? Sint-Anneke Centrum (SAC), Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen
Wanneer? Woensdag 17 juni 2015, doorlopend van 16u tot 20u 

Op donderdag 18 juni 2015 kan je in Zwijndrecht een infosessie over de infrastructuurwerken op de linkeroever en de inspraakprocedure bijwonen. Tijdens een infotentoonstelling kan je de plannen voor Linkeroever en Zwijndrecht inkijken en vragen stellen. Nadien volgen er verschillende presentaties over het project.

Waar? Administratief Centrum, Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht
Wanneer? Donderdag 18 juni 2015, infotentoonstelling vanaf 19u en presentaties vanaf 20u

Naar alle artikels
[/t001_01_main.tpl.php]