De omgeving rond Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever wordt stiller. We reduceren er het lawaai maar liefst met de helft, door een combinatie van maatregelen. Langsheen de snelwegen komen groene geluidsbermen die het geluid niet alleen bufferen voor bewoners, maar ook voor wandelaars en dieren in de omliggende natuurgebieden. Waar er minder ruimte is, wordt met geluidsschermen gewerkt die net als de bermen minstens 8,5 meter hoog zijn. Daarnaast zorgt de combinatie van het geluidsarm wegdek en een structurele verlaging van de maximumsnelheid voor een rustigere omgeving.

Tijdslijn

September 2020

Plaatsen van geluidsschermen langs de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West (kant Zwijndrecht).

November 2021

Voorbereiding bouw geluidsberm langs de E34 van Waaslandhaven-Oost tot knooppunt Sint-Anna.

Maart 2023

Houten geluidsschermen langs E17 tussen Pastoor Coplaan en Antwerpen-West (kant Burcht) klaar

2024

In 2024 ronden we de bouw van deze geluidsschermen en -bermen af.

Hoe vorderen de werken?

Langs de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West aan de kant van Zwijndrecht zorgen de glazen geluidsschermen reeds voor een stillere omgeving.

Begin 2022 volgt een houten geluidsscherm aan de overzijde van de E17. Dat start ter hoogte de Pastoor Coplaan in Burcht en eindigt aan Antwerpen-West. Vanaf daar gaat het geluidsscherm over in een groene berm die doorloopt tot aan de Kennedytunnel. De bouw van het houten geluidsscherm duurt tot het voorjaar van 2023.

De werken aan de geluidsberm naast de E34 van Waaslandhaven-Oost tot knooppunt Sint-Anna rondden we in de zomer van 2022 af. Ter hoogte van de kruising Neerstraat/Polderstraat gaat deze groene berm deels over in een glazen geluidsscherm, omdat er niet voldoende ruimte is om er een berm aan te leggen.

Tussen de grote knooppunten Antwerpen-West en Sint-Anna Linkeroever plaatsten we al glazen schermen aan de kant van Zwijndrecht. In het najaar van 2022 starten we ook aan de kant van Linkeroever met de bouw van een houten geluidswand. Dit zal in het voorjaar van 2023 klaar zijn. 

Aan de zijde van Burcht bouwen we een groene geluidsberm tussen het complex Kruibeke en de Pastoor Coplaan. Zo wordt heel Burcht afgeschermd van de E17.

Zodra we meer informatie hebben over de rest van de bouwplanning van de geluidsschermen en -bermen, vullen we deze pagina verder aan. 

Maatregelen voor minder hinder

De werken aan de geluidsschermen en -bermen vinden grotendeels naast de snelweg plaats. De hinder voor het snelwegverkeer blijft dus beperkt. 

Bewoners kunnen erop rekenen dat het geluid en de trillingen veroorzaakt door de werken leefbaar blijven. We houden dit met speciale meters in de gaten. Zien we dat de vastgelegde normen overschreden worden, dan nemen we bijkomende maatregelen.
  

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.