[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Welke werken bereiden de omgeving voor op de bouw van de Oosterweelverbinding?

In het voorjaar van 2016 zijn we gestart met een paar werken die de omgeving klaarmaken voor de bouw van de Oosterweelverbinding. Overal waar de Ring verdiept zal worden aangelegd, moet de ondergrond worden vrij gemaakt van obstakels. Daarnaast worden deze werken aangegrepen om, op verschillende plaatsen, de omgeving helemaal opnieuw in te richten. Zo bieden de projecten, ook los van de bouw van de Oosterweelverbinding, een meerwaarde voor de stad, haar bewoners en bezoekers. Deze projecten zijn: 

  • De afbraak van de IJzerlaanbrug en de vervanging van de IJzerlaanbrug door een nieuwe fietsbrug (dit project is afgerond).
  • De heraanleg van de IJzerlaan en de aanleg van een nieuw IJzerlaankanaal dat het Lobroekdok zal verbinden met het Asiadok.
  • De herinrichting van de omgeving Groot Schijn, waaronder het verleggen van afwaterings- en nutsleidingen, het verleggen van het Groot Schijn en het verleggen van het Ringfietspad.
  • Werken aan de Groenendaallaan waaronder het verleggen van een aantal afwaterings- en nutsleidingen en het verplaatsen van een GSM-mast.
  • De sanering van het Lobroekdok (gestart in mei 2017).
  • De aanleg van een bouwdok in Zeebrugge voor de bouw van de afzonderlijke elementen van de nieuwe Scheldetunnel.
  • De heraanleg van de Kastelweg in de zuidelijke haven van Antwerpen.

Alle werfzones worden steeds onderworpen aan een archeologisch vooronderzoek.

Lees meer over deze werken >

[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]