[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Wat zijn de maatregelen tegen luchtverontreiniging?

Het plan-milieueffectenrapport heeft aangetoond en opgelegd dat de negatieve effecten op vlak van luchtkwaliteit aan tunnelmonden beperkt moeten worden. Uit internationale studies is gebleken dat de vervuilde lucht best met een schouw in de hogere luchtlagen wordt gebracht zodat er geen direct effect is naar mens en milieu. Dit kan door de lucht die doorheen de tunnel stroomt aan de tunnelmonden op te vangen door middel van een afzuiging, vergelijkbaar met een dampkap maar dan op veel grotere schaal.

De exacte inplanting en afmeting van deze schouwen/schoorstenen zal onderzocht worden in de lopende project-MER procedure voor de Oosterweelverbinding, die sinds 1 september 2015 van start is gegaan. Deze procedure onderzoekt waar bijkomende maatregelen tegen luchtverontreiniging nodig zijn. Dergelijke maatregelen kunnen zijn: schermen, overkragingen, overkappingen … De resultaten van de project-milieueffectenrapportage worden in het project verankerd.

Download het plan-milieueffectenrapport (in PDF) >
Lees meer over de project-MER procedure voor de Oosterweel >

[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]