[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Wat verandert er aan de zuidelijke Ring?

Het zuidelijke deel van de Ring valt buiten het projectgebied van de Oosterweelverbinding. De Oosterweelwerken wijzigen bijgevolg niets aan dit deel van de Ring. Maar dankzij de Oosterweel wordt de situatie er wel beter.

Zo zal het verkeer op de Ring beter gespreid worden waardoor de verkeersdruk verlaagt op de zuidelijke Ring en in de Kennedytunnel. Dat komt de mobiliteit en leefbaarheid in deze omgeving ten goede. Op termijn zal het doorgaande verkeer op de Ring via het noordelijk gelegen Haventrac√© worden gestuurd, wat bijkomende verlichting moet brengen voor de Antwerpse Ring.

Lees meer over de andere voordelen op vlak van leefbaarheid >

[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]