[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Wat gebeurt er met de A102 en de R11bis?

De ondergrondse A102 en de vertunneling van de R11bis zijn beiden projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer. De A102 moet het knooppunt van de E19 en de A12 in Ekeren verbinden met de E313 in Wommelgem, de R11bis de knoop in Wommelgem met de E19 in Wilrijk. Voor beide projecten liep reeds een plan-milieueffectenrapportage, die de milieueffecten van beide trajecten en eventuele alternatieven in kaart moest brengen. 

Lees meer over de projecten A102 en R11bis >

Het effect van deze projecten op de Oosterweelverbinding is onderzocht in de plan-milieueffectrapportage van de Oosterweelverbinding.

Download het plan-Milieueffectenrapport voor de Oosterweelverbinding (in PDF) >

In het najaar van 2017 werd het project R11bis (de zuidelijke bypass van Wommelgem tot Wilrijk) definitief geschrapt. In de plaats werd gekozen voor een scheiding van het lokale en doorgaande verkeer op de zuidelijke Ring in combinatie met de A102 (noordelijke bypass van Wommelgem tot Ekeren). 

Voor het project A102 zal het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe plan-milleueffectenrapportage opstarten. 

[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]