[t001_01_main.tpl.php]
[p035_50_faq]

Wat gebeurt er met de vijver en het bos van het Noordkasteel?

Aan het Noordkasteel komt de nieuwe Scheldetunnel boven in het Oosterweelknooppunt dat verder aansluit op de kanaaltunnels. Hierdoor zal aan het Noordkasteel een aanzienlijk deel van het rietmoeras en het bestaande bos in het noorden ingenomen worden. De vijver van het Noordkasteel zelf blijft intact.

In kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone worden de bestaande  plannen van de Oosterweelknoop aangepast. Dat nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat de ruimtelijke impact op de omgeving verminderd wordt en het bakstenen Samgagebouw bewaard kan blijven. Tegelijk wordt geïnvesteerd in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het historische Samgagebouw.

In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.

Het verdwijnen van een gedeelte van het bos zal gecompenseerd worden door de aanleg van nieuw bos op andere locaties

De zone van het Noordkasteel zal afgeschermd worden van het verkeer door een talud langs de hele zuidzijde van het Oosterweelknooppunt. De volledige snelweginfrastructuur van deze knoop ligt bovendien in een sleuf. Er zullen schermen voorzien worden bij de rondweg.

Het tijdelijk verdwijnen van het slikken- en schorrengebied door de aanleg van de Scheldetunnel (zowel op linker- als rechteroever) werd reeds gecompenseerd door de vervroegde aanleg van de Burchtse Weel. Dit zal na de werken volledig hersteld worden. De zeilclub kan actief blijven op haar huidige locatie.

Lees meer over de aanleg van de Scheldetunnel >
Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

[/p035_50_faq] [/t001_01_main.tpl.php]